Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særavtale om helsehjelp i USA opphører

Foto: Mostphotos

Først publisert: 05.04.2022 Siste faglige endring: 05.04.2022

Norge har i mange år hatt en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA for studenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister. Denne avtalen opphører 12. september 2022. Dette skyldes en avgjørelse fra EU-domstolen som hindrer utveksling av personopplysninger mellom Norge og USA. Den enkeltes rettigheter til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp vil fremdeles være de samme.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Fra og med 12. september bør de aktuelle gruppene kjøpe en privat helseforsikring eller betale for behandlingen og søke Helfo om refusjon i etterkant hvis de trenger helsehjelp i USA. Rettighetene de har til å få dekket utgifter etter folketrygdloven til nødvendige helsetjenester, er de samme som før, men flere vil få økte utgifter til forsikring. Hvor høye utgiftene vil bli, vil variere fra sak til sak og fra studiested til studiested, sier Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Avdeling helserefusjoner i Helsedirektoratet.

Gjennom den amerikanske forsikringsagenten Optum har fulltidsstudenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister, med rett til utvidet stønad fra folketrygden, fått bistand til helsehjelp og dekning av helseutgifter.

Det setter en avgjørelse fra EU-domstolen nå en stopper for. Særordningen kan ikke videreføres på grunn av EU-domstolens prinsipielle dom i 2020 (Schrems 2-dommen) om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Kravene dommen har til en slik overføring, kan ikke oppfylles.

Les mer på helsenorge.no om hva avtaleoppsigelsen betyr for studenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister som er registrert, eller har planlagt å registrere seg, hos den amerikanske forsikringsagenten.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold