Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revidert retningslinje for multippel sklerose

Lege og pasient

Ordninga fritt behandlingsval vert avvikla Foto: Mostphotos.

Først publisert: 15.09.2022 Siste faglige endring: 15.09.2022

MS (Multippel sklerose) er en alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer unge voksne. Hvert år får omtrent 500 personer MS, og mer enn 13.000 lever med en MS-diagnose. Nasjonale retningslinjer er viktige for at pasientene skal få best mulig behandling så raskt som mulig, uavhengig av hvor i landet de befinner seg.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

 

- Den reviderte retningslinjen vektlegger tidsbruk, oppstart med høyeffektive legemidler og systematisk oppfølging av pasientene. Helsedirektoratet samarbeider med MS-registeret om å etablere nasjonale kvalitetsindikatorer for å kunne måle effekten av retningslinjen helt ut i klinikken. Pasienter med MS behandles ved sykehus over hele landet, og vi håper retningslinjen vil bidra til mindre uønsket variasjon, sier Johan Torgersen.

Professor Kjell-Morten Myhr ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, øvrige klinikere og MS-forbundet har vært sentrale i Helsedirektoratets arbeid med å oppdatere retningslinjen. 

Hva er nytt?

Retningslinjen har tydelige anbefalinger på at det ikke bør gå mer enn 21 dager fra diagnosen er avklart til oppstart av behandling. Videre anbefales oppstart med såkalt høyeffektiv sykdomsmodulerende legemiddelbehandling. Dette er nytt i retningslinjesammenheng, men data fra MS-registeret viser at mange pasienter allerede får denne behandlingen.

- MS er en kronisk sykdom som krever livslang oppfølging. Vi har derfor også laget en anbefaling som understreker betydningen av systematisk oppfølging, sier Johan Torgersen.

Ellers har vi forenklet og slanket retningslinjen. Helsepersonell vil finne mer utfyllende og detaljert informasjon på nevrologenes nettsted nevronel.

Rituksimab
Retningslinjen har legemiddelet rituksimab som et av de anbefalte og godkjente legemidlene til MS. Beslutningsforum har vedtatt at rituksimab kan brukes ved MS, selv om dette er såkalt off-label- bruk.

Autolog stamcelleterapi
Autolog stamcelleterapi er utprøvende behandling i Norge. Retningslinjen omtaler dette kort, men har ingen anbefaling om metoden.

Videre forvaltning
Når revisjonsprosjektet nå er avsluttet vil Helsedirektoratet sammen med helsetjenesten og MS-forbundet finne fram til en prosess for jevnlig vedlikehold og oppdatering.

Relevante lenker

Abonner på nytt eller oppdatert innhold