Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Retningslinjen for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten er revidert

Illustrasjonsbilde av en lege som holder hånden over antibiotikamedisin.

Uten egen produksjon av enkelte legemidler blir vi fort sårbare. Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 29.06.2021 Siste faglige endring: 29.06.2021

All bruk av antibiotika øker risikoen for utvikling av antibiotikaresistens. Primærhelsetjenesten står for den desidert største andelen av antibiotikabruken i Norge, og det er derfor viktig at forskriverne i primærhelsetjenesten får gode og oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk.

Gi dine innspill

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har gjennomgått en grundig strukturell og faglig revisjon, og sendes nå på ekstern høring.

Alle har anledning til å gi innspill til revisjonen, og dermed påvirke til at retningslinjen blir virksom og nyttig.

Se retningslinjen her.

Gi dine høringsinnspill her.

Faglige endringer

Den nye retningslinjen er revidert i samarbeid med kompetente fagmiljøer i primær- og spesialisthelsetjenesten, og er faglig oppdatert med siste tilgjengelige kunnskap.

Viktige faglige endringer inkluderer blant annet:

  • Ved streptokokkhalsinfeksjon er behandlingsvarighet redusert fra 10 til fem dager.
  • Det anbefales ikke lenger at alle gravide screenes for asymptomatisk bakteriuri.
  • Det er opprettet en ny anbefaling som fraråder antibiotikaforskrivning via e-konsultasjon .

Den nye strukturen er tilpasset Helsedirektoratets digitale løsning, som legger til rette for digital samhandling med for eksempel pasientjournalsystemer. Strukturen skal også sikre at Nasjonal faglige retninglinje er anvendelig for helsepersonell i en travel hverdag.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold