Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reduksjon i kostnader til legemidler i helseforetak

Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash

Først publisert: 04.12.2020 Siste faglige endring: 04.12.2020

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 10,7 mrd. kroner i 2019, noe som tilsvarte 7,1 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten. Fra 2018 til 2019 har legemiddelkostnadens andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten gått ned med 0,6 prosentpoeng.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

I perioden 2008 til 2019 har budsjettene til helseforetakene blitt styrket i forbindelse med at finansieringsansvaret for flere legemiddelområder har blitt overført fra folketrygden til ordningen med pasientadministrerte legemidler utenfor sykehus (h-reseptordningen) i helseforetakene. Korrigert for budsjettstyrking av h-reseptordningen, var det en reduksjon i kostnader til legemidler i helseforetak på 6 prosent fra 2018 til 2019. For kostnader til legemidler gitt i sykehus viser utviklingen en avtagende vekst til 0,5 prosent fra 2018 til 2019.

Dette fremkommer i rapporten Kostnader til legemidler i helseforetak 2008 - 2019 som viser nasjonale utviklingstall for kostnader til legemidler i helseforetakene.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold