Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo

Mann som tenker

Psykososial oppfølging er viktig ved kriser og katastrofer. (Illustrasjonsbilde: Mostphoto)

Først publisert: 30.06.2022 Siste faglige endring: 30.06.2022

Helsedirektoratet ber kommunene om å ivareta de direkte berørte og andre rammede etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen og politiets trusselvurderinger.  

Dette fremgår av brev som blir sendt ut via statsforvalterne fra Helsedirektoratet i dag. 

Aktiv oppfølging 

-  Proaktiv psykososial oppfølging av de som er direkte berørte er av stor betydning. Slik oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til den/de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase, sier fungerende helsedirektør Linda Granlund. 

Det betyr videre at det etter en tid tas ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter katastrofen ikke ønsker eller ikke er i stand til å ta imot hjelp. Som en del av oppfølgingen anbefales det at rammede får en fast, navngitt kontaktperson i kommunen som kan bidra til kontinuitet og helhetlig oppfølging,

Hvem vil trenge hjelp etter masseskytingen?  

Direkte berørte  

  • Etterlatte, familier og venner  
  • Skadde, deres familier og nære  
  • Vitner til hendelsene og deres nærmeste  

Andre rammede  

  • Det skeive miljøet 
  • Rammede av terroren 22. juli, krig og voldshandlinger  
  • Barn, unge og befolkningen for øvrig  

Vi oppfordrer statsforvalterne til å be om at hver enkelt kommune legger ut på sine nettsider hvordan de har organisert sine tjenester mht. til hvor man kan få psykososial oppfølging.   

Kommunen har et ansvar for psykososial oppfølging og beredskap  

Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven (lovdata.no) ansvar for å tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og oppfølging. Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.  

Informasjon og råd  

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har ansvar for å bistå kommunene med veiledning og kompetanse i psykososial oppfølging og beredskap.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):  

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS): 

Psykososial beredskap - konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer til kommuner, kriseteam, hjelpepersonell og frivillige.  

Ved behov for bistand kan kommunen kontakte RVTS i sin region. 

Oversikt over hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper på helsenorge.no.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold