Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Praksisperioder som inngår i grunnutdanningen som lege i andre EØS-land, kan ikke inngå i del 1 av norsk spesialistutdanning (LIS1)

Først publisert: 04.02.2022 Siste faglige endring: 04.02.2022

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at praktisk tjeneste som er nødvendig for å kunne praktisere selvstendig som lege i hjemlandet etter avsluttet medisinstudium, ikke  kan inngå i vurderingen av oppnådde læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (LIS1). EØS-landene melder selv inn til EU hvilken praksis som er inkludert i studiets grunnutdanning og obligatorisk for å kunne praktisere selvstendig som lege i utdanningslandet. Eksempler på denne typen praksis er internship eller turnus som KBU i Danmark og AT i Sverige. Les mer om dette på våre nettsider.

Del 1 av spesialistutdanningen (LIS1) er en integrert og obligatorisk del av spesialistutdanningen og utgjør en felles plattform for alle leger som skal spesialisere seg i Norge. Hovedregelen er derfor at alle leger som skal spesialisere seg i Norge, må gjennomføre LIS1 før videre spesialisering i Norge.

I sommer ble det gjennomført en praksisendring på autorisasjonsområdet for søkere med helsefaglig utdanning fra EØS-land på bakgrunn av EFTA-domstolens rådgivende uttalelser i sakene E-3/20 og E-4/20. Helse- og omsorgsdepartementet  har nå vurdert at disse uttalelsene ikke får betydning for Helsedirektoratets vurdering av læringsmål i del 1 av spesialistutdanningen (LIS1). Praksisen på dette området er derfor uendret. Mer om bakgrunnen for vurderingen finnes i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold