Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Passert planlagt tid og tid til tjenestestart er oppdatert med tall for 1. tertial 2021

Først publisert: 30.06.2021 Sist faglig oppdatert: 30.06.2021

Nye tall for 1. tertial 2021 er tilgjengelig i flere statistikkvisinger. Passert planlagt tid viser pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet, og tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tid til tjenestestart 

Tid til tjenestestart, med datakilde Norsk pasientregister, måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført.  

I 1. tertial 2021 var median tid til tjenestestart 63 dager, en dag mer enn i samme periode året før. Median tid til tjenestestart økte i Helse Sør-Øst og Helse Nord, mens den gikk ned i Helse Vest og Helse Midt-Norge. Kortest tid til tjenestestart hadde Helse Nord med 58 dager og Helse Vest hadde lengst tid til tjenestestart med 76 dager.  

Se median tid til tjenestestart per tjeneste og helseregion i grafer og tabeller 

Passert planlagt tid 

Andelen av pasientavtaler som var forsinket var høy ved utgangen av april og august i 2020 sammenlignet med året før. Ved utgangen av desember i 2020 var nivået det samme som ved utgangen av 2019. Det samme viser tallene for april 2021, der andelen er på samme nivå som i april 2019. Variasjonene har sannsynligvis sammenheng med pandemien. De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet. Datakilde er pasientdatasystem i regionale helseforetak per 30.4, 31.8 og 31.12. 

Se passert planlagt tid i grafer og tabeller

Flere statistikker med nye tall for 1. tertial 2021 

Flere måltall med Norsk pasientregister som datakilde er oppdatert med tall for 1. tertial 2021. Tallene viser:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold