Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Passert planlagt tid og tid til tjenestestart er oppdatert med tall for 1. tertial 2021

Først publisert: 30.06.2021 Siste faglige endring: 30.06.2021

Nye tall for 1. tertial 2021 er tilgjengelig i flere statistikkvisinger. Passert planlagt tid viser pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt registrert i pasientdatasystemet, og tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tid til tjenestestart 

Tid til tjenestestart, med datakilde Norsk pasientregister, måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført.  

I 1. tertial 2021 var median tid til tjenestestart 63 dager, en dag mer enn i samme periode året før. Median tid til tjenestestart økte i Helse Sør-Øst og Helse Nord, mens den gikk ned i Helse Vest og Helse Midt-Norge. Kortest tid til tjenestestart hadde Helse Nord med 58 dager og Helse Vest hadde lengst tid til tjenestestart med 76 dager.  

Se median tid til tjenestestart per tjeneste og helseregion i grafer og tabeller 

Passert planlagt tid 

Andelen av pasientavtaler som var forsinket var høy ved utgangen av april og august i 2020 sammenlignet med året før. Ved utgangen av desember i 2020 var nivået det samme som ved utgangen av 2019. Det samme viser tallene for april 2021, der andelen er på samme nivå som i april 2019. Variasjonene har sannsynligvis sammenheng med pandemien. De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet. Datakilde er pasientdatasystem i regionale helseforetak per 30.4, 31.8 og 31.12. 

Se passert planlagt tid i grafer og tabeller

Flere statistikker med nye tall for 1. tertial 2021 

Flere måltall med Norsk pasientregister som datakilde er oppdatert med tall for 1. tertial 2021. Tallene viser:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold