Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er nå publisert

Hender

Illustrasjonsbilde

Først publisert: 01.02.2022 Siste faglige endring: 01.02.2022

Pasientene skal få avdekket sine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Det er livssituasjonen og hva som er viktig for den enkelte pasient som skal stå i fokus.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Alle pasienter som har fått en kreftdiagnose bør tilbys en samtale for å kartlegge behov både når de er til behandling i spesialisthelsetjenesten, og når de følges opp av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Bedre oppfølging av kreftpasienter

- Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at det blir en mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, det vil si behov som går utover selve kreftbehandlingen og oppfølgingen, sier assisterende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Morten Græsli.

Samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene

Det er et mål at kreftpasienter og pårørende opplever et velorganisert, helhetlig og forutsigbart forløp basert på pasientens behov for oppfølging. Dette krever god kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det vil også være behov for dialog mellom helsetjenesten og andre sektorer, som for eksempel arbeids- og velferdssektoren.

Implementeringsplan

For å få til en vellykket implementering i hele landet har Helsedirektoratet utarbeidet en implementeringsplan i samarbeid med representanter fra:

  • kommunene
  • sykehusene
  • bruker- og pasientorganisasjon

Implementeringsplanen beskriver hvilke tiltak som bør settes i verk.

Spesialisthelsetjenesten og kommunene bes om å sette av tid til å legge opp planer og rutiner for hvordan pakkeforløpet skal implementeres i tjenesten. Det er også viktig at man lokalt finner gode samarbeidsarenaer og løsninger for pakkeforløpet. Pakkeforløpet skal i løpet av 2022 være et tilbud til alle pasienter som får en kreftdiagnose. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold