Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Over hundre tusen oppslag i journaldokumenter

Portrettfoto av Mariann Hornnes, Rune Simensen og Ingvild Kjerkol

Mariann Hornnes, assisterende helsedirektør, Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Ingar Sørensen/Helse Sør-Øst RHF/NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Først publisert: 19.02.2024 Siste faglige endring: 19.02.2024

Mange pasienter slipper å være budbringer av viktig informasjon om egen helse etter at den digitale delingstjenesten pasientens journaldokumenter ble tatt i bruk. Siden juni i fjor har leger og psykologer gjort over 100 000 oppslag i helseopplysninger fra andre behandlere.

Artikkelen er 146 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Dette er nok en milepæl i digitaliseringa av vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på regjeringen.no.

- Det er gledelig at så mange behandlere allerede har tatt i bruk tjenesten pasientens journaldokumenter og gjort oppslag. Et viktig mål i nasjonal e-helsestrategi er å bidra til en enklere arbeidshverdag for helsepersonell. Derfor jobber vi for at de skal få tilgang til helhetlige digitale arbeidsverktøy, og at de kan innhente relevant og nødvendig informasjon om pasientene digitalt, sier assisterende helsedirektør Mariann Hornnes. 

Dokumentdeling gjennom kjernejournal har gjort det enklere for mange behandlere å få tilgang til flere helseopplysninger om pasienten. Frem til tjenesten ble tatt i bruk i helseregionene, har sykehusenes pasientjournalsystemer hatt begrenset mulighet til å "snakke" med systemer i andre virksomheter og å dele helseopplysninger. Behandlere på legevakten har mange steder ikke tilgang til informasjon fra sykehuset og opplever at det er tidkrevende å få tak i relevante og nødvendige opplysninger når de må innhentes manuelt og utveksles på fax og per telefon. 

Bedre grunnlag for beslutninger 

Tjenesten pasientens journaldokumenter har gitt alle fastleger tilgang til journaldokumenter om egne listepasienter fra helseforetakene i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. I tillegg har behandlerne på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo, legevaktene i Oslo og Bodø, ett sykehjem i Bodø kommune og sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet fått tilgang til dokumentoversikt for sine pasienter fra helseforetakene og anledning til å gjøreoppslag. 

Informasjonen som deles gjennom pasientens journaldokumenter er: 

  • Epikriser og sammenfatninger (ubegrenset tilbake i tid) 

  • Radiologibeskrivelser (fem år tilbake i tid.) 

  • Henvisninger (ett år tilbake i tid) 

  • Prøvesvar (ett år tilbake i tid) 

Tilgang til denne informasjonen er med på å gi leger og psykologer bedre grunnlag når de skal ta beslutninger om behandling av pasientene. 

Pasienten bestemmer tilgang 

Det er helseforetakene som deler dokumenter gjennom kjernejournal. Sykehusene gjør en forhåndsvurdering av hvilke journaldokumenter som kan vises etter kjernejournalforskriften. 

Alle oppslagene som gjøres blir loggført. Pasienter kan se hvilke oppslag som er gjort ved å logge seg inn på Helsenorge. Det er pasientene selv som har rett til å bestemme hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres, og de kan legge inn eventuelle begrensinger i tilgang ved å logge seg inn på Helsenorge, eller ved å ringe Helsenorges veiledningstjeneste. 

Prioritert tiltak for digital samhandling 

Pasientens journaldokumenter er ett av seks prioriterte tiltak i satsingen på digital samhandling i helsetjenesten. 

- Deling av pasientens journaldokumenter er et viktig steg på veien for å bedre pasientsikkerheten gjennom bedre digital samhandling på tvers av hele sektoren, og en viktig del av satsingen på digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. At vi allerede har passert over 100 000 oppslag sier noe om behovet, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst har vært en av hovedsamarbeidspartnerne i utprøvingen av løsningen, og han er glad og stolt over at tjenesten nå er blitt tatt i bruk i flere helseregioner. 

Veien videre for pasientens journaldokumenter 

I løpet av 2024 skal Helsedirektoratet avklare konsept og rammer for at avtalespesialister og kommuner også kan dele journaldokumenter, og komme med anbefalinger for videre utprøving. Selve tjenesten utvikles av Norsk helsenett i samarbeid med blant annet helseregionene og kommunesektoren.

- Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen, sier assisterende helsedirektør Hornnes. 

Helsedirektoratets ansvar i satsingen er å sørge for at både innbyggernes og de helsefaglige behovene er styrende for utviklingen, og å tilrettelegge for prioritering av helse- og omsorgssektorens overordnede behov. Direktoratet forvalter også rammene for den nasjonale arkitekturen, vurderer samlet virkemiddelbruk, etablerer og videreutvikler konsept, foretar fortolkning og utvikling av regelverket, har ansvaret for normerende produkter som standarder, veiledere, kodeverk og terminologi og har ansvar for evaluering og nyttestyring. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold