Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppstart av spredning av digital hjemmeoppfølging

digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging (Foto: Helsedirektoratet)

Først publisert: 30.06.2022 Siste faglige endring: 30.06.2022

15 samarbeidsprosjekt fra 17 helsefellesskap har fått tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet.

- Det er gledelig at vi har fått så mange gode søknader. Det viser at det er stor interesse for å ta i bruk digital hjemmeoppfølging. Samarbeidsprosjektene som får støtte, omfatter 152 kommuner og 17 helseforetak, sier Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og prosjekteier for det nasjonal Velferdsteknologiprogrammet.

Ta i bruk teknologiske verktøy

- Vi må ta i bruk teknologiske verktøy og endre måten vi jobber på for å møte de bærekraftutfordringer vi står overfor, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at digital hjemmeoppfølging skal bli en del av ordinær måte å yte helsetjeneste på i hele landet. For å kunne søke kreves at de er etablert et samarbeid mellom to eller flere kommuner, fastleger og det lokale helseforetaket. Søknaden må være forankret i Helsefellesskapet og digitaliseringsnettverket i fylket. Dette er en del av utvidelsen av nasjonalt velferdsteknologiprogram, og målet er at det skal være etablert tilbud om digital hjemmeoppfølging i en eller flere kommuner i alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024.

Vi manglet søkere fra Helse Finnmark og Helse Helgeland i denne omgang. Vi håper imidlertid at også disse områdene kommer med i neste tilskuddsutlysning, slik at vi oppnår prosjekter i alle 19 helsefellesskap, sier Liv Heidi Brattås Remo

Unngår sykehusinnleggelse

Utprøving av digital hjemmeoppfølging (2018 – 2021) viste at brukerne opplevde økt trygghet, bedre helse og mestring og fikk økt kunnskap om egen sykdom. Forskningen viste også at forbruket av hjemmetjenester ble redusert. Mange pasienter opplevde også at de unngikk innleggelse i sykehus.

Spredning av digital hjemmeoppfølging skal bygge på erfaringene fra den nasjonal utprøvingen og nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging som nå er på høring. En kommune søker på vegne av samarbeidsprosjektene.

Følgende kommuner har fått tilskudd

 • Kristiansand kommune
 • Stavanger kommune
 • Masfjorden kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Volda kommune
 • Trondheim kommune
 • Overhalla kommune
 • Bodø kommune
 • Kvænangen kommune
 • Vågå kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Oslo kommune
 • Ullensaker kommune
 • Asker kommune
 • Skien kommune

Abonner på nytt eller oppdatert innhold