Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdaterte tall for passert planlagt tid og tid til tjenestestart

Knee-surgery-hospital-operation-foto Mostphotos-EDWARD OLIVE

Foto: Mostphotos/Edward Olive

Først publisert: 29.10.2021 Siste faglige endring: 29.10.2021

Passert planlagt tid viser utviklingen i pasientavtaler som er forsinket. Det er en målsetting at andel forsinkelser i forhold til opprinnelig plan skal reduseres, og nye tall viser en liten økning fra april til august i år. Tid til tjenestestart viser tiden fra sykehuset mottar henvisningen til utredning/behandling er gjort for utvalgte tjenester, og nye tall viser en reduksjon på åtte dager nasjonalt

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart, med datakilde Norsk pasientregister, måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført.

2. tertial 2021 var median tid til tjenestestart 68 dager, åtte dager kortere enn i samme periode året før. Median tid til tjenestestart ble redusert i alle helseregioner. Kortest tid til tjenestestart hadde Helse Nord med 54 dager, mens Helse Vest hadde lengst tid til tjenestestart med 73 dager.

Se median tid til tjenestestart per tjeneste og helseregion i grafer og tabeller 

Passert planlagt tid

De regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som belyser denne variasjonen.

Når man ser på alle fagområder så viser nye tall en økning i andel forsinkelser fra april til august i år, dette ser ut til å være naturlige variasjoner igjennom året.  Ser man på alle perioder fra og med 2017 så skiller 2020 seg ut med høye andeler, noe som sannsynligvis skyldes pandemien. Datakilde er pasientdatasystem i regionale helseforetak per 30.4, 31.8 og 31.12.

Se passert planlagt tid i grafer og tabeller

Flere statistikker med nye tall for 2. tertial 2021. Datakilde Norsk pasientregister:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold