Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdatert nasjonal retningslinje for kols

Pasient får medisin

Pasient får medisin

Først publisert: 15.02.2022 Siste faglige endring: 15.02.2022

Hvert år legges nær 10 000 pasienter med kols inn på sykehus. Utenom hjerte-kar og kreftsykdommer er sykdommer i lunger og luftveier en av de hyppigste dødsårsakene i Norge. I motsetning til de øvrige kroniske folkesykdommer har utviklingen for kols-pasienter ikke vist noen reduksjon i andel for tidlig døde, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er derfor behov for bedre diagnose, behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten av de ca. 150 000 pasientene med kols i Norge

Den oppdaterte retningslinjen inneholder viktige faglige endringer, blant annet:

  • Nye diagnostiske kriterier for kols, som gjør diagnosen mer presis og har som mål å unngå overdiagnose hos eldre.
  • Behandlingsalgoritmen er endret. Pasientens symptombelasting og forverrelser ligger til grunn for opptrapping av legemidler. Bruk av inhalasjonssteroider er skjerpet for å redusere overforbruk.
  • Anbefaling om årskontroll hos fastlegen og hva den inneholder
  • Lungerehabilitering: om henvising til og innhold i tilbudet.

- Pasienter med kols lever med stor sykdomsbelastning. Bedret oppfølging vil kunne bremse sykdomsutviklingen og øke livskvaliteten til denne store pasientgruppen. Bare et fåtall av pasientene med kols får i dag tilbud om lungerehabilitering. Mange kommuner har ikke et tilbud som dekker pasientenes behov, sier Johan Torgersen.

Helsedirektoratet ønsker med oppdateringen å bidra til å øke kvaliteten på helsetjenesten til pasienter med kols, samt å redusere uønsket variasjon på diagnose og behandling slik at pasientgruppen kan oppleve et trygt og helhetlig helsetilbud. Anbefalingene er publisert digitalt for å være lett tilgjengelig og tilpasset en travel hverdag.

Nasjonal faglig retningslinje for diagnose og behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en revisjon av retningslinjen som ble utgitt i 2012. Retningslinjen er blitt faglig oppdatert i henhold til nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap og er særlig rettet mot primærhelsetjenesten.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold