Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Økt satsing på kontroll med helserefusjoner

Kalkulator.

Bilde: Mostphotos.

Først publisert: 27.10.2022 Siste faglige endring: 27.10.2022

Riksrevisjonen har i dag offentliggjort en rapport hvor de har gjennomgått Helfo sitt arbeid med etterkontroll av refusjoner, altså av de utbetalinger som fastleger, fysioterapeuter, tannleger og andre helseaktører har krav på etter gjennomført behandling. Helfo er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kravene om refusjon blir gjenstand for omfattende kontroll på ulike nivå.  I sum handler alt Helfo jobber med om at de riktige kravene blir riktig opplyst, og fører til riktig utbetaling. Dette skjer blant annet ved hjelp av automatiske system. Disse systemene identifiserer i tillegg aktører hvor det foreligger høy risiko for alvorlig feilbruk, som igjen blir gjenstand for etterkontroller. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av at det foretas for få slike etterkontroller. Helsedirektoratet tar kritikken til etterretning.

Etterkontroller er ressurskrevende og krever blant annet innhenting av dokumentasjon og ivaretakelse av viktige rettssikkerhetsprinsipper gjennom grundig utredning og saksbehandling. Å åpne en nærmere undersøkelse må være veloverveid. Derfor er refusjoner til helseaktører basert på et tillitssystem, sammenlignbart med skatteinnberetning, hvor det alltid vil være en avveining hvor mye ressurser som skal gå til etterkontroll kontra hvor høy tillit man skal ha til brukerne av systemet. Helsedirektoratet deler imidlertid Riksrevisjonens vurdering om at etterkontrollen må styrkes.  

-  Det er viktig å understreke at misbruk av systemet på ingen måte kjennetegner norske helseaktører. Helfos kontrollsystem har vist seg svært treffsikkert i å identifisere de som ikke følger reglene, blant annet fordi det er investert mye i systemer og kompetanse for å avdekke misbruk de siste årene. Framover vil jobben derfor være å øke innsatsen ytterligere for å etterkontrollere og sanksjonere overfor de aktørene som kontrollsystemet fanger opp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog

Abonner på nytt eller oppdatert innhold