Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Økning i bruk av dagkirurgi

Bilde av operasjonskniver plassert på et sterilt bord.

Foto: Mostphotos / Tama Dundua

Først publisert: 09.02.2021 Sist faglig oppdatert: 09.02.2021

En stadig større del av den planlagte kirurgien gjøres som dagkirurgi. I 2019 utgjorde planlagt dagkirurgi 70,6 prosent av alle planlagte kirurgiske inngrep. Andelen økte med 2,1 prosentpoeng fra 2016 til 2019.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tall fra Helsedirektoratet. Tallene er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR).

Statistikk for kirurgi i sykehus og hos avtalespesialistene

For Norge totalt var planlagt kirurgi per innbygger stabilt fra 2016 til 2019 for sykehus og avtalespesialister samlet. Det var vekst i planlagt dagkirurgi per innbygger, mens det var reduksjon i planlagt kirurgi der pasienten ble liggende et eller flere døgn på sykehus.

De fleste foretaksområdene hadde en vekst i andel dagkirurgi i perioden fra 2016 til 2019. I 2019 hadde Helse Sør-Øst høyest andel dagkirurgi med 71,1 prosent, og Helse Nord hadde lavest andel med 67,4 prosent.

Nord-Trøndelag hadde i 2019 drøyt en og halv gang så høy rate (per innbygger) for dagkirurgi i sykehus som Hovedstadsområdet. Det var store forskjeller mellom foretaksområdene i bruk av planlagt dagkirurgi hos avtalespesialister.

Aktiviteten hos avtalespesialistene bidrar til dels i en utjevning av forskjellene mellom foretaksområdene. Flere av foretaksområdene med relativt høyt nivå av planlagt dagkirurgi i sykehus, hadde relativt lavt nivå av kirurgi hos avtalespesialister.

Tall som viser utvikling og forskjeller i døgnbehandling i sykehus og poliklinisk behandling i sykehus og hos avtalespesialistene finner du her:

Statistikk for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten

Statistikk for poliklinikk i sykehus og hos avtalespesialistene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold