Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Økning i bruk av dagkirurgi

Bilde av operasjonskniver plassert på et sterilt bord.

Foto: Mostphotos / Tama Dundua

Først publisert: 09.02.2021 Siste faglige endring: 09.02.2021

En stadig større del av den planlagte kirurgien gjøres som dagkirurgi. I 2019 utgjorde planlagt dagkirurgi 70,6 prosent av alle planlagte kirurgiske inngrep. Andelen økte med 2,1 prosentpoeng fra 2016 til 2019.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tall fra Helsedirektoratet. Tallene er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR).

Statistikk for kirurgi i sykehus og hos avtalespesialistene

For Norge totalt var planlagt kirurgi per innbygger stabilt fra 2016 til 2019 for sykehus og avtalespesialister samlet. Det var vekst i planlagt dagkirurgi per innbygger, mens det var reduksjon i planlagt kirurgi der pasienten ble liggende et eller flere døgn på sykehus.

De fleste foretaksområdene hadde en vekst i andel dagkirurgi i perioden fra 2016 til 2019. I 2019 hadde Helse Sør-Øst høyest andel dagkirurgi med 71,1 prosent, og Helse Nord hadde lavest andel med 67,4 prosent.

Nord-Trøndelag hadde i 2019 drøyt en og halv gang så høy rate (per innbygger) for dagkirurgi i sykehus som Hovedstadsområdet. Det var store forskjeller mellom foretaksområdene i bruk av planlagt dagkirurgi hos avtalespesialister.

Aktiviteten hos avtalespesialistene bidrar til dels i en utjevning av forskjellene mellom foretaksområdene. Flere av foretaksområdene med relativt høyt nivå av planlagt dagkirurgi i sykehus, hadde relativt lavt nivå av kirurgi hos avtalespesialister.

Tall som viser utvikling og forskjeller i døgnbehandling i sykehus og poliklinisk behandling i sykehus og hos avtalespesialistene finner du her:

Statistikk for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten

Statistikk for poliklinikk i sykehus og hos avtalespesialistene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold