Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt kontaktregister for kommunelegefunksjonen

Datamaskin

God datakvalitet er viktig (Foto: Mostphotos)

Først publisert: 17.06.2021 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Et nytt kontaktinfo-register for kommunelegefunksjonen skal sikre at kommuneleger raskt får kontakt med kolleger i andre kommuner ved smitteutbrudd.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kontaktregisteret kan brukes av kommuneleger, helseforetak, fastleger, teststasjoner, FHI eller andre som bruker Helsenettet og som trenger å kontakte kommunelegen i smittevernsituasjoner. Registeret kan også brukes i andre situasjoner som ikke kan vente, for eksempel i psykisk helsevernsituasjoner eller ved miljøhendelser regulert i Folkehelseloven.

Kommunene ansvar for oppdateringen

Det nye kontaktregisteret er laget av Norsk helsenett på oppdrag fra Helsedirektoratet. Arbeidet styres av KS, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett, Legeforeningen og Helsedirektoratet i fellesskap. Registeret inneholder kontaktinformasjon som gjør det mulig å få tak i kommunelegefunksjonen i norske kommuner og til interkommunal ordning for de kommunene som har en slik organisering.

Den enkelte kommune har ansvar for registrering og vedlikehold av egen kontaktinformasjon.

Registeret endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

Dette skal stå i kontaktregisteret:

• Fylke

•  Kommune

•  Bydel

  • Separat kontaktinformasjon – der det er ulike kommuneleger i de ulike bydelene. Dette gjelder kun de byene som har bydel (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen)

•  Epost-adresse. Ved varsling av forhold som ikke kan vente må telefon brukes

•  Telefonnummer (Generisk)

•  Nødnett nummer (ISSI)

Les mer om kontaktregisteret her: Har lansert kontaktregister for kommunelegefunksjonen - Norsk helsenett (nhn.no)

Spørsmål om kontaktregisteret kan rettes til kundesenter@nhn.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold