Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt kontaktregister for kommunelegefunksjonen

Datamaskin

God datakvalitet er viktig (Foto: Mostphotos)

Først publisert: 17.06.2021 Siste faglige endring: 17.06.2021

Et nytt kontaktinfo-register for kommunelegefunksjonen skal sikre at kommuneleger raskt får kontakt med kolleger i andre kommuner ved smitteutbrudd.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kontaktregisteret kan brukes av kommuneleger, helseforetak, fastleger, teststasjoner, FHI eller andre som bruker Helsenettet og som trenger å kontakte kommunelegen i smittevernsituasjoner. Registeret kan også brukes i andre situasjoner som ikke kan vente, for eksempel i psykisk helsevernsituasjoner eller ved miljøhendelser regulert i Folkehelseloven.

Kommunene ansvar for oppdateringen

Det nye kontaktregisteret er laget av Norsk helsenett på oppdrag fra Helsedirektoratet. Arbeidet styres av KS, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett, Legeforeningen og Helsedirektoratet i fellesskap. Registeret inneholder kontaktinformasjon som gjør det mulig å få tak i kommunelegefunksjonen i norske kommuner og til interkommunal ordning for de kommunene som har en slik organisering.

Den enkelte kommune har ansvar for registrering og vedlikehold av egen kontaktinformasjon.

Registeret endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

Dette skal stå i kontaktregisteret:

• Fylke

•  Kommune

•  Bydel

  • Separat kontaktinformasjon – der det er ulike kommuneleger i de ulike bydelene. Dette gjelder kun de byene som har bydel (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen)

•  Epost-adresse. Ved varsling av forhold som ikke kan vente må telefon brukes

•  Telefonnummer (Generisk)

•  Nødnett nummer (ISSI)

Les mer om kontaktregisteret her: Har lansert kontaktregister for kommunelegefunksjonen - Norsk helsenett (nhn.no)

Spørsmål om kontaktregisteret kan rettes til kundesenter@nhn.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold