Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt kapittel for bruk av antibiotika i sykehus revidert og publisert

Illustrasjonsbilde av en lege som holder hånden over antibiotikamedisin.

Uten egen produksjon av enkelte legemidler blir vi fort sårbare. Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 03.06.2021 Siste faglige endring: 03.06.2021

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved infeksjoner i ben og ledd.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bakgrunnen for endringene er at kapittelet skal være lett å navigere i for brukerne, og at anbefalingene er basert på oppdatert litteratur.

Anbefalinger for osteomyelitt er samlet i ett underkapittel. Tidligere var dette inndelt i akutt og kronisk. Spondylodiskitt er skilt ut i et nytt underkapittel.

Tre underkapitler

For fremmedlegemerelaterte infeksjoner er det nå tre underkapitler a) proteseinfeksjoner der protesen beholdes (DAIR) eller eventuelt skiftes i samme seanse, b) proteseinfeksjoner 2-seanse og c) fraktur- og implantatrelaterte infeksjoner.

Det er gjort flere endringer i behandlingsvarighet og valg av antibiotika, noe som er redegjort for i begrunnelsen til aktuelle anbefalinger.

Pågående revisjon

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt, og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Nå er syv kapitler revidert og publisert. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med brede og kompetente fagnettverk.

Oversikt over medlemmer.  

Kapittelansvarlig fra redaksjonen har vært Eirik Müeller Indrebø. Per Espen Akselsen leder det redaksjonelle arbeidet.

Gi innspill

Du kan gi innspill til det faglige innholdet i de syv reviderte kapitlene fram til 1. oktober 2021. Alle innspill blir vurdert fortløpende av redaksjonen. Dersom det ikke er behov for umiddelbare endringer, vil de bli lagt fram samlet for fagnettverket etter 1. oktober 2021.

Følg prosjektet

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus

Følg prosjektet

Ta kontakt: antibiotikaisykehus@helsedir.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold