Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt fagråd for innvandreres helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Først publisert: 27.03.2019 Siste faglige endring: 07.05.2019

Helsedirektoratets fagråd for god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen er oppnevnt for perioden 2019-2021. Mandatet er utvidet til å omfatte folkehelse og forebygging, og vil fortsatt ledes av Hege Linnestad.

Fagrådet skal gi råd til alle deler av Helsedirektoratet i arbeidet med god helse, inkludering av sårbare grupper i innvandrerbefolkningen og likeverdige helse- og omsorgstjenester til en sammensatt innvandrerbefolkning. Det skal avholdes fire møter i året og divisjonene i Helsedirektoratet kan i forkant melde inn saker til sekretariatet.

Fagrådet er satt sammen av personer med kompetanse om innvandreres levekår, helse og helseutfordringer, og tilrettelegging for likeverdig tilgang til og bruk av helse- og omsorgstjenester.

For perioden 2019-2021 har fagrådet følgende sammensetning:

 • Leder Hege Linnestad, prosjektleder Akershus universitetssykehus 
 • Esperanza Diaz, forsker Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet
 • Mariette Lobo, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Solvei Skogstad, fagrådgiver, Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Mette Elisabeth Eriksen, Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
 • Nancy Herz, organisasjonskonsulent, forfatter og samfunnsdebattant
 • Mehdi Farshbaf, psykologspesialist, integrering og mangfold, Nesodden kommune 
 • Zemir Popovac, psykologspesialist, Favne psykologbistand 
 • Danilla Tømmerås, rådgiver og sykepleier, Nordlandssykehuset HF og Kvinnenettverket Noor
 • Sameer Bhargava, lege og doktorgradsstipendiat, Kreftregisteret og Bærum sykehus
 • Jon Rogstad, doktorgrad i sosiologi, forskningsleder Fafo 
 • Warsame Ali, master i psykologi, forsker ved Folkehelseinstituttet

I det første møtet i nytt fagråd 27.mars ga fagrådet blant annet innspill til Helsedirektoratets digitale satsing Digiung, Leve hele livet og Program for et aldersvennlig Norge. Fagrådet har også oppfølgingssaker fra forrige periode, hvor rettigheter til helsehjelp til personer uten lovlig opphold er en av sakene. Oppfølging av Helsedirektoratets evaluering av Nasjonal strategi om innvandreres helse og mainstreaming av migrasjonshelsefeltet er også en viktig sak for fagrådet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold