Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye tiltak nødvendig for å styrke fastlegetjenesten

Illustrasjonsfoto som viser fastlege i samtale med pasient

Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 23.11.2021

Rekrutteringen av nye fastleger er for lavt til å bedre situasjonen i tjenesten. I løpet av tredje kvartal 2021 økte antall fastleger med 21, tilsvarende 0,4 prosent. - Vi ser at stadig flere kommuner har vanskeligheter med å tilby fast lege til sine innbyggere. En bedring av situasjonen forutsetter en sterk vekst i nye fastleger i tiden som kommer, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette viser Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 kvartalsrapport 3 for 2021. I perioden etter lansering av handlingsplanen har det bare blitt 58 flere fastleger, tilsvarende 1,2 prosent.

Antall listeinnbyggere uten fast lege var per september 118.000. Av disse var 42.000 innbyggere på lister som ikke hadde hatt fast lege på over ett år. Andelen ubesatte lister økte imidlertid ikke i tredje kvartal, og de geografiske forskjellene er stabile. De minste kommunene har størst andel ubesatte lister, og geografisk er andelen fortsatt høyest i Nord-Norge.

Les rapporten: Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 kvartalsrapport 3 for 2021

Negativ utvikling

Utviklingen i allmennlegetjenesten er fortsatt negativ, og betegnes av sentrale aktører som en krise. Både statsforvaltere, ALIS-kontor og kommuner melder om en bekymringsfull situasjon hvor også de store kommunene sliter stadig mer. Bemanningsutfordringene rammer i økende grad allmennlegetjenesten utenfor fastlegeordningen, og flere kommuner sliter med kapasitet til å bemanne legevakt. Det er vanskeligere å få vikarleger, og det er konkurranse mellom kommuner om legene. Mangel på spesialister gjør at det i flere kommuner ikke er nok veiledere til allmennleger i spesialisering.

Ett viktig mål i arbeidet med å styrke allmennlegetjenesten er å redusere arbeidsbelastningen til fastlegene, blant annet ved å legge til rette for reduksjon i listelengde. Det er positivt at andelen lange lister og gjennomsnittlig listelengde fortsetter å gå ned i tredje kvartal. ALIS-avtaler er et viktig tiltak som skal bidra til trygge og gode rammer for allmennleger i spesialisering. Antall tilskudd til ALIS-avtaler har i 2021 økt betraktelig, og økningen fortsetter utover i tredje kvartal. - Dette er vi glade for, da vi vet at økt tilrettelegging for ALIS gjennom spesialistutdanningen er ett viktig rekrutterings -og stabiliseringstiltak, sier Guldvog.

Jobber med flere tiltak

Selv om vi siden lansering av handlingsplanen ser en liten vekst i antall fastleger nasjonalt, er dette på langt nær nok til å dekke behovet når listelengden reduseres og befolkningen vokser. En konsekvens av dette er at den samlede kapasiteten i fastlegeordningen målt i antall plasser og ledige plasser reduseres.

I mange kommuner jobbes det med å forbedre situasjonen, og arbeides på nasjonalt nivå med flere tiltak. -  For å kunne lykkes med å beholde en god fastlegeordning, og realisere en allmennlegetjeneste som står støtt i årene fremover, er det er avgjørende å komme opp med forsterkede nasjonale tiltak, avslutter Guldvog.

Les mer om handlingsplan for allmennlegetjenesten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold