Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye retningslinjer for overgrepsmottak

Illustrasjonsbilde - trist kvinne sitter alene på benk og ser utover havet. Foto: Unsplash

Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash

Først publisert: 09.09.2021 Siste faglige endring: 09.09.2021

Overgrepsmottak skal ha et helsetilbud til alle overgrepsutsatte voksne og ungdom fra 16 år. Det går fram av de nye retningslinjene for overgrepsmottak.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

-De nye retningslinjene slår fast at tilbudet ved overgrepsmottakene skal tilpasses den enkelte overgrepsutsatte. Det kan gjelde tilpasning etter alder, kjønn, etnisitet, kultur, språk, seksuell orientering, psykiske lidelser og andre forhold, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Ny Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak omhandler organisering av mottakene, hva slags kompetanse og tilbud de skal ha og hvilke grupper som skal få dette hjelpetilbudet.  

Døgntilbud

Mottakenes tilbud skal være tilgjengelig hele døgnet og det skal være rutiner for samarbeid med andre tjenester om henvisning og ivaretakelse av de overgrepsutsatte, slår de nye retningslinjene fast. Det anbefales at overgrepsmottakene gjøres kjent for befolkningen og helsepersonellet som jobber på mottakene skal ha psykososial, medisinsk, og rettsmedisinsk kompetanse. 

Hvorfor nasjonale faglige retningslinjer?

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer. De blir blant annet gitt på områder der det er ønskelig med tydelige nasjonale anbefalinger som sikrer likeverdige tjenester uavhengig av hvor folk bor.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold