Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye råd for senfølger etter covid-19

Illustrasjon. Manaemedia/Mostphotos.

Først publisert: 13.12.2021 Siste faglige endring: 13.12.2021

De fleste som får korona, blir friske. Men enkelte kan oppleve plager som vedvarer flere måneder etter gjennomgått infeksjon. Nå har de faglige rådene for rehabilitering etter covid-19 blitt reviderte.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

De faglige rådene har som mål å gjøre rådene mer brukervennlig for helsepersonell. Vedvarende nedsatt smaks- og luktesans blir også omtalt.

Link til faglig råd for senfølger og rehabilitering etter covid-19.

– Covid19 er en ny sykdom. Vi vet mer i dag enn da viruset oppsto for snart to år siden. Vi forstår at folk kan bli engstelige når de opplever plager som vedvarer, selv om de er friskmeldt fra covid-19. Heldigvis vil de fleste få tilbake et normalt liv etter hvert, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Et av rådene omhandler veiledning om riktig koding ved senfølger og rehabilitering etter covid-19. Korrekt koding bidrar til at vi får informasjon om pasientgruppen, kan kartlegge innhold og kvalitet i tjenesten og dermed få et pålitelig datagrunnlag for å kunne gi pasienter et godt behandlingstilbud. 

Ny informasjonsside på helsenorge.no

I Norge har omtrent 260 000 personer fått påvist korona. Av disse har 6200 vært innlagt på sykehus, og om lag 1200 personer har vært på intensivavdeling.

FHI holder for tiden på å oppdatere deres rapport om senfølger etter covid-19, med vekt på kontrollerte og større studier. Dette metodiske valget har ført til at det stort sett har funnet studier med innlagte pasienter. Mangel på representasjon av ikke-innlagte pasienter i større studier gjør at FHI ikke har gode estimater for senfølger etter covid-19 blant flertallet av personer som har hatt covid-19. Det er vanskelig å fastslå eksakt hvor mange som faktisk har senfølger, på grunn av forhold som hvor lenge, hvilke symptomer og alvorlighetsgrad.

Både pasienter og helsepersonell har gitt uttrykk for at det er vanskelig å finne informasjon om senfølger etter covid-19, og hva slags hjelp som finnes. På helsenorge.no finner du nå en ny temaside med spørsmål og svar, selvhjelpsvideoer samt veiledning til hjelpetjenester.

- Det er viktig at de som trenger rehabilitering blir henvist av fastlegen. Men selv om de fleste ikke trenger rehabilitering, trenger de informasjon om sin tilstand og hvordan de kan få hjelp. Vi har prøvd å tilrettelegge informasjonen slik at den når ut til og blir forstått av pasientgruppen, sider Guldvog.

Om senfølger etter covid-19

Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, og som fikk senfølger, er de mest rapporterte plagene trøtthet/utmattelse, tung pust og nedsatt/ endret smak- og luktesans.

Det er flere kvinner enn menn som rapporterer om senfølger, selv om det er flere menn som blir smittet. Barn ser ut til å være mindre påvirket av covid-19 og får i mindre grad langvarige plager, ifølge FHI.

Senfølger har tidligere vært omtalt med ulike navn, deriblant post-covid og long covid. Fagmiljøet ønsket at FHI/Kunnskapsprogrammet tok mer ansvar for samordning og tilrettelegging for gode studier nasjonalt for forskere som ønsker å jobbe med senfølger. Å bli enige om et norsk begrep har vært sentralt. FHI har etter en konsensusprosess med relevante fagmiljøer, konkludert med å omtale tilstanden til disse pasientene som "senfølger etter covid-19".

Abonner på nytt eller oppdatert innhold