Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye anbefalinger for utredning av ADHD

Tenåring gutt snakker med psykolog

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Først publisert: 08.12.2021 Siste faglige endring: 08.12.2021

Mistanke om ADHD er den vanligste årsaken til at barn og unge henvises til psykisk helsevern. Likevel er det store forskjeller i utredningspraksis mellom ulike regioner i Norge. – Tydelige anbefalinger for utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser kan bidra til å redusere disse forskjellene, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør for avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Tidlig oppdagelse og god helsehjelp er derfor viktig for bedre utsikter. Dette er bakgrunnen for at det nå er utarbeidet et nytt kapittel om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser. Det inngår i pakkeforløp for psykiske lidelser blant barn og unge. 

Nevroutviklingsforstyrrelser er et bredt begrep og omfatter blant annet ADHD, tilstander innen autismespekteret og Tourettes syndrom. Målet med det nye kapittelet om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser er å oppnå helhetlig utredning av god kvalitet på tvers av regioner. Nevroutviklingsforstyrrelser rammer rundt en av ti barn og unge. ADHD er den vanligste.

Bedre livskvalitet 

Forskning viser at mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser har høyere risiko enn normalbefolkningen for en rekke negative helseeffekter. En helhetlig og god utredning er et viktig bidrag for tidlig oppdagelse og riktig oppfølging.

– Mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser er mer utsatt for tidlig død, ulykker, livsstilssykdommer og psykiske lidelser enn befolkningen ellers. Kunnskap om disse tilstandene kan derfor virke forebyggende, og føre til bedre livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse, sier Janbu. 

Felles grunnprinsipper

Det nye kapittelet er basert på forskning, klinisk erfaring og brukererfaring og beskriver felles grunnprinsipper for utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

– Forskning på feltet viser at ADHD i de fleste tilfeller opptrer sammen med andre tilstander. Kapittelet gir ikke en fullstendig oppskrift på utredning av ulike nevroutviklingsforstyrrelser, men beskriver sentrale føringer for utredning som går på tvers av disse tilstandene, sier Janbu.

I tillegg til det nye kapittelet i pakkeforløpet, er deler av nasjonal faglig retningslinje for ADHD revidert. Denne er også publisert. 

Se:

Abonner på nytt eller oppdatert innhold