Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny vurdering av søknader om refusjon av utgifter til helsetjenester i utlandet

Først publisert: 24.04.2024 Siste faglige endring: 24.04.2024

Hvis du har hatt utgifter til helsetjenester i utlandet, kan du i noen tilfeller få dekket utgiftene dine. Du må sende søknad om refusjon til Helfo innen seks måneder.

Endring i regelverksforståelsen

Frem til oktober 2023 ble regelverket tolket slik at fristen på seks måneder ble beregnet fra den dagen du fikk behandlingen (behandlingsdato). Etter en gjennomgang av regelverksforståelsen konkluderte Sivilombudet med at fristen skulle ha blitt beregnet fra den dagen du betalte for behandlingen (betalingsdato).

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at den nye regelverksforståelsen skal brukes på alle tidligere saker. Det innebærer at noen kan ha fått avvist refusjonssøknaden sin fordi de søkte innen seks måneder etter betalingsdato, men mer enn seks måneder etter behandlingsdato. De få personene det gjelder, vil bli kontaktet av Helfo og få søknaden sin vurdert på nytt.

 - Nå som det er bestemt at dette regelverket skal forstås på en ny måte, er det godt å se at systemet virker og vi kan sørge for at alle de søkerne vi har kjennskap til i våre systemer får utbetalt de pengene de har krav på, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

Helfo rydder opp og utbetaler refusjoner

Helfo vil gå gjennom alle saker som er avvist fordi søknaden ble sendt mer enn seks måneder etter behandlingsdato. Det kan derfor ta tid for Helfo å identifisere de berørte sakene.

Hvis gjennomgangen viser at søknaden din ble sendt innen seks måneder fra betalingsdato, vil Helfo vurdere søknaden din. Hvis du har rett til refusjon, vil du få den utbetalt.

Hvis du har klaget på avgjørelsen til Helfo og klagesaken din er sendt til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller gått videre til Trygderetten, er det klageorganet som vil gjøre en ny vurdering av saken din.

Alle saker tilbake til 2015 gjennomgås

Helfo vil i første omgang gå gjennom alle berørte saker tilbake til 2015. Eldre saker er ikke tilgjengelige i Helfos saksbehandlingssystem.

Vi har ennå ikke avgjort hvordan vi skal håndtere saker fra før 2015, men vi skal utrede på hvilken måte vi kan legge til rette for at disse sakene kan bli vurdert. Dette vil vi komme tilbake med mer informasjon om.

Søkte du ikke på grunn av tidligere informasjon om søknadsfrist?

Har du hatt utgifter til helsetjenester og ikke sendt en refusjonssøknad fordi du fikk beskjed om eller leste i informasjon fra Helfo at fristen var ute? Da kan du sende søknad nå.

Les mer om dokumentasjonskrav via nettsiden «Behandling i utlandet» (helsenorge.no).

Hvordan beregnes fristene i dag?

Hvis du lurer på hvordan fristene beregnes i dag, finner du informasjon om dette via nettsiden «Behandling i utlandet» (helsenorge.no), under den behandlingen som er aktuell for deg.

 

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen står utendørs foran grønne trær
Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold