Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny statistikkvisning om antall pasienter på sykehus og på intensivavdelinger

Først publisert: 17.01.2022 Siste faglige endring: 17.01.2022

Helsedirektoratet starter nå publisering av statistikk om totalt antall innlagte pasienter (døgnopphold) i somatiske sykehus, antall på intensivavdeling, og andel pasienter med covid-19. Opplysningene oppdateres daglig.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er viktig å følge med på utviklingen ved sykehusene og intensivavdelingene når det gjelder omfanget av innlagte pasienter, både når det gjelder pasienter med covid-19 og andre pasienter som har behov for sykehusbehandling. Dette har også offentlig interesse, og derfor starter vi nå med publisering av statistikk om totalt antall innlagte pasienter (døgnopphold) i somatiske sykehus, antall på intensivavdeling, og andel pasienter med covid-19. Opplysningene oppdateres daglig.

- For helsemyndighetene er daglig oppdatert statistikk om belastningen og utviklingen ved sykehusene viktig for planlegging og koordinering av spesialisthelsetjenesten, og da særlig i forbindelse med håndtering av pandemien og de konsekvenser denne har for aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen.

Ulik belastning på sykehusene

Belastningen med innlagte covid-19 pasienter varierer mellom sykehusene og over tid. Den 16. januar er det registrert totalt 8240 pasienter innlagt på sykehus i Norge og 2,8 % av disse er pasienter med positiv covid-19 test og med behov for smitteisolasjon. Størst andel pasienter med covid-19 er i Helse Sør-Øst (3,4 %) og i Helse Vest (2,7 %).

Pasienter med covid-19 utgjør en stor andel av intensivpasienter i Norge i dag. Av dagens oppdaterte statistikk (per 16. januar 2022), ser vi at det er innlagt 261 pasienter på intensivavdelinger i Norge og 29,1 % av disse er pasienter med positiv covid-19 test med behov for smitteisolasjon. (76 pasienter). I Helse Sør-Øst er 36,3 % av intensivpasientene pasienter med covid-19 (57 av 157 innlagte intensivpasienter per 16. januar).

- Antall og andel pasienter på sykehus og på intensivavdeling med covid-19 er minimumstall siden pasientene bare teller med så lenge de anses som smittefarlige for andre. Pasienter med covid-19 må isoleres så lenge de er smittebærende fordi de utgjør en smitterisiko for andre pasienter og personell ved sykehuset. Smitteisolering av pasienter krever ekstra ressurser, sammenliknet med pasienter som ikke er smittebærende, sier Johan Torgersen.

Den nye statistikkvisningen oppdateres daglig og viser:

  • Antall innlagte pasienter, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser (Nasjonalt, regionalt og per helseforetak)
  • Antall innlagte pasienter på intensiv, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser (Nasjonalt og regionalt)
  • Andel pasienter med covid-19 av totalt antall innlagte
  • Andel pasienter med covid-19 på intensivavdelinger

Flere datakilder er benyttet i løsningen: Daglige data fra sykehusene til Norsk pasientregister (NPR) og daglige rapporteringer fra de regionale helseforetakene (RHF-ene) til Helsedirektoratet.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold