Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny spesialistutdanning for leger er i sin helhet iverksatt i dag 1. mars 2019

Først publisert: 01.03.2019 Siste faglige endring: 07.05.2019

Ny revidert spesialistforskrift settes i verk fra i dag, 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin

Arbeidet med spesialistutdanningen har pågått i flere år. Mange aktører har vært involvert, og det arbeides iherdig for å gi leger i spesialisering (LIS) en god utdanning slik at befolkningen får de spesialistene vi trenger i fremtiden.

Ordningen for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger stiller tydelige krav og legger til rette for utvikling av kvaliteten i utdanningen. Tjenestene arbeider nå for å etablere god planer som skal sikre at LIS-leger får et planlagt og forutsigbart utdanningsløp. En kompetanseportal sikrer digital dokumentasjon av læringsmål og oppfølging av LIS-legene, og gjør det mulig å følge med på helheten og kvaliteten i utdanningen på en helt annen måte og med et annet omfang enn tidligere.

Se den nye forskriften hos Lovdata

HOD har publisert et rundskriv med veiledning og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Se også nettsiden der vi jevnlig oppdaterer informasjon om spesialistutdanningen

Abonner på nytt eller oppdatert innhold