Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny rapport om helsekartlegging av barn i barnevernet

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 02.07.2021 Siste faglige endring: 02.07.2021

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med anbefalinger om en mulig organisering og forankring av en helsekartlegging, samt hva som bør kartlegges og hvilken kompetanse dette forutsetter. En helsekartlegging omfatter i denne sammenheng psykisk helse og rus, somatisk helse, tannhelse og seksuell helse.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Barn i barnevernet har flere helseutfordringer enn andre barn. Dette er slått fast gjennom ulike rapporter, blant annet i NTNUs rapport om psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjonene.
 

Ny rapport

I den nye rapporten fra Helsedirektoratet anbefales det at en del av formålet ved en helsekartlegging bør være å sikre helsehjelp der det avdekkes behov, i tillegg til å gi barneverntjenesten god og tilstrekkelig informasjon for å innrette tiltak til det beste for barnet.

For barn og unge som skal plasseres utenfor hjemmet, kan bedre kartlegging av barnas helseutfordringer gi den nye omsorgsbasen et bedre grunnlag for å forstå barnets omsorgsbehov. I tillegg kan en helsekartlegging ha stor betydning for oppfølging og ivaretakelse av barnets helseutfordringer. 

Helsekartlegging vil gjelde barn og unge som skal plasseres utenfor hjemmet, og de regionale helseforetakene vil bistå med personell til å gjennomføre helsekartleggingen. For barneverntjenesten og omsorgsbase vil det være mye viktig og nyttig informasjon som avdekkes, og som kan ha betydning for valg av tiltak og oppfølgning.

Bakgrunn

Staten har et et særlig ansvar for å opparbeide seg god kunnskap om barnets helseutfordringer, og sikre god ivaretakelse av behovene i ny omsorgsbase, som er til barnets beste. 

Barne- og familiedepartementet sendte et notat om helsekartlegging på høring og fremmet i juni en proposisjon, med mål om oppstart av helsekartlegging fra høsten 2021.

 

Linker:

Tverrfaglig helsekartlegging - Helsedirektoratet
Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet - regjeringen.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold