Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny oversikt over deltjenester skal gi bedre styring

Foto: www.jojostudio.no og Ole Walther Jacobsen

Først publisert: 18.06.2021 Siste faglige endring: 18.06.2021

Nå kan du se årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten på ny statistikkside

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Det har lenge vært et ønske fra både helsemyndigheter og kommuner om å synliggjøre hvordan årsverk fordeler seg mellom de ulike deltjenestene svangerskaps- og barselsomsorg, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

- Oversikten over de splittede årsverkene vil kunne gi mulighet for å sette inn målrettede tiltak for å bedre møte brukerbehovene, sier hun. 

Nødvendig å følge med på utviklingen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt helsefremmende og forebyggende populasjonstjeneste til gravide, barn, unge og deres foreldre med stor oppslutning. Den har i flere år vært et satsningsområde for regjeringen som har ønsket å styrke og utvikle den med økte ressurser til kommunene. Det er derfor nødvendig å kunne følge med på utviklingen. I 2016 ba Helse- og omsorgsdepartementet  Helsedirektoratet om å samarbeide med SSB for å få bedre oversikt over årsverkene i deltjenestene.

Oversikt over seks ulike deltjenester

Årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene har ikke vært publisert tidligere. Helsedirektoratet har opprettet en ny statistikkside som viser årsverk fordelt på følgende tjenester:  

  • Svangerskaps- og barselsomsorg
  • Helsestasjon 0-5 år
  • Skolehelsetjenesten barneskole
  • Skolehelsetjenesten ungdomsskole
  • Skolehelsetjeneste videregående skole
  • Helsestasjon for ungdom

Kommunene rapporterer via KOSTRA en gang i året på antall årsverk de har i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Siden det er ønskelig å kunne splitte årsverkene på deltjenester hentes disse opplysningene inn via kommunenes årlige innrapportering i KOSTRA.

Styringsverktøy for bedre tjenester

Tallene vil kunne brukes som styringsinformasjon for kommunens ledelse, og for å kunne følge med på om kommunene klarer å gi det tjenestetilbudet som de nasjonale faglige retningslinjene legger opp til. Det vil også være mulig å sammenlikne seg med andre kommuner.

Helsedirektoratet har i tillegg utviklet et verktøy for beregning av bemanning i helsestasjonen 0-5 år og tester verktøy for beregning av jordmoroppgaver i helsestasjonen. Målet med verktøyet er å bidra til planlegging av virksomheten i tjenesten, synliggjøre oppgavene som er pålagt gjennom lov eller forskrift, og som anbefales i de nasjonal faglige retningslinjene.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold