Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Illustrasjonsfoto. Mostphotos

Illustrasjonsfoto. Mostphotos

Først publisert: 20.10.2021 Siste faglige endring: 20.10.2021

Veilederen skal bidra til trygg og effektiv behandling med vanedannende legemidler og gjennom dette forebygge at pasienter utvikler legemiddelavhengighet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

 

Veilederen erstatter følgende veiledere: nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og faglig forsvarlighet og nasjonal faglig veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Krevende for leger

Ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler oppleves til tider som krevende for mange leger. Brukt som anbefalt er disse legemidlene trygge og effektive. Ved jevnlig bruk over tid, kan det føre til manglende effekt på grunn av toleranseutvikling og legemiddelavhengighet.

– Vanedannende legemidler kan ved feil bruk få alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, dens nære relasjoner og samfunnet for øvrig. Legene har et stort ansvar for å gjøre gode medisinsk faglige vurderinger i møte med pasientenes behov. Den nye veilederen kan forhåpentligvis gjøre vurderingene enklere for legene, sier assisterende divisjonsdirektør kvalitet og forløp, Morten Græsli.

1,2 millioner som får resept

Tall fra reseptregisteret viser at om lag 1,2 millioner nordmenn hentet ut minst en resept på ett vanedannende legemiddel fra apotek i 2020. Det gjelder i hovedsak benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler for søvn- og angstplager, samt opioider for ulike smertetilstander. De fleste bruker disse legemidlene som anbefalt. Omtrent 60 000 nordmenn har vedvarende bruk av opioider.

– Det er viktig at lege sammen med pasient først ser på om behandling med vanedannende legemidler er den beste løsningen eller om man bør vurdere andre tiltak, understreker Græsli.

Dette er nytt i veilederen

Veilederen gir legene faglige rammer, veiledning og praktiske verktøy slik at behandling med vanedannende legemidlene blir trygg og effektiv. Videre er innholdet ment å trygge pasientene, ta hensyn til dem i valg av behandling og oppfølging, samt sikre god relasjon til behandlende lege.

Hovedlinjene i de faglige anbefalingene for symptomlindrende behandling med benzodiazepiner, benzodiazepinlignende legemidler og opioider videreføres. Den nye veilederen er kortfattet og mer brukervennlig enn tidligere versjoner. Veilederen gir en påminnelse til behandlende leger om at det er rom til kvalitetsforbedringer både i behandlingsvalg og oppfølging av pasienter med især angst-, søvnproblemer eller langvarige smertetilstander som ikke skyldes kreftsykdom.

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet er: Børge Myrlund Larsen og Knut Berglund

Abonner på nytt eller oppdatert innhold