Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny nasjonal retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

Illustrasjonsbilde av mennesker i gatebildet.

Illustrasjonsbilde

Først publisert: 23.05.2022 Siste faglige endring: 23.05.2022

Økt brukermedvirkning, økt grad av individuelle vurderinger og flere legemidler i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er blant endringene i ny retningslinje for behandling ved opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin osv.).

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Siden nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet ble publisert i 2010, har vi fått betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning. Den reviderte retningslinjen bygger på oppdatert forskning samt klinisk erfaring og brukererfaring, innhentet gjennom blant annet arbeidsgruppe og høring.

Viktig for revisjonsarbeidet har vært å integrere LAR i helsetjenesten og bidra til at pasienter i LAR får et helhetlig behandlingstilbud.

10 anbefalinger

Den nye retningslinjen har ti anbefalinger om blant annet disse temaene:

  • Valg av substitusjonsmiddel: Det åpnes for flere legemidler og legemiddelformer. Pasientens erfaringer og individuell tilpasning står sentralt ved valg av legemiddel og legemiddelform.

  • Observasjon og dialog med pasienten anbefales som den primære kilden til informasjon og oversikt over pasientens rusmiddelbruk. Det vil fortsatt være mulig å kreve urinprøver i tillegg til observasjon og dialog, når dette anses nødvendig og forholdsmessig.
  • Individuell utleveringsordning: Anbefalingen om utlevering av legemidler vektlegger individuell vurdering i større grad enn før.

Retningslinjen omhandler også:

  • nedtrapping i regi av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for opioidavhengige utenfor LAR
  • behandling av avhengighet til benzodiazepiner hos pasienter i LAR
  • lavterskel-LAR

Retningslinjen tydeliggjør ansvarsdelingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og anbefaler et tettere samarbeid om pasienter i LAR.

Faktaboks - Hva er LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) som har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten. Les mer om LAR på Helsenorge.no.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold