Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norsk helsevesen på rett vei mot smittevernmålene

Håndvask, hender, vask.

Vaske hender

Først publisert: 05.03.2024 Siste faglige endring: 05.03.2024

Helsetjenesten i Norge har mye på plass, men det er fortsatt viktige ting å ta tak i. Det viser evalueringen av regjeringens handlingsplan for smittevern.

Godt smittevern er viktig i det kontinuerlige forebyggende arbeidet for god helse, så vel som en viktig del av vår nasjonale beredskap. 

Helsedirektoratet publiserer i dag en rapport som oppsummerer måloppnåelse og status for tiltakene i Handlingsplan for et bedre smittevern – med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Trenger bedre overvåkning 

– Hovedmålet om å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner har antakelig blitt nådd, men vi ønsker oss mer robuste overvåkningssystemer, sier divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet. 

Det jobbes både nasjonalt og internasjonalt med å få på plass et mer automatisert og helhetlig system for å sikre fremtidens behov. 

I rapporten løfter styringsgruppen for handlingsplanen frem en rekke anbefalinger for videre arbeid. Disse omfatter blant annet å:  

  • Jobbe videre med et helhetlig elektronisk overvåkningssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner 
  • Styrke arbeidet med veiledningsmateriell 
  • Jobbe for videre implementering av Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST) 

Styrke grunnleggende bredde- og spisskompetanse i smittevern 

– Smittevern er kostnadsbesparende 


Godt innarbeidet grunnleggende smittevern må antas å ha vært en viktig medvirkende faktor til at Norge klarte seg bra gjennom covid-19-pandemien. Samtidig har pandemien ført til at en del av det langsiktige, forebyggende arbeidet har blitt forsinket.  

– Smittevern er viktig både for enkeltindivider og samfunnet. Godt smittevern kan forhindre lidelse for den enkelte pasient og pårørende, og i den andre enden er forebygging av infeksjoner ofte kostnadsbesparende. Dette er viktig arbeid som vi skal fortsette å prioritere høyt, sier Helga Katharina Haug. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold