Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon

Først publisert: 22.02.2019

Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Før du søker må hele utdanningen være fullført og bestått, du må ha fått utstedt vitnemål og sørget for å få autorisasjon i studielandet.

Den nordiske overenskomsten, Arjeplog-avtalen, har blitt revidert, men det er ikke helt klart når avtalen vil bli endelig godkjent. Den trer formelt i kraft 1 måned etter at den reviderte avtalen er endelig godkjent av alle de nordiske landene. Fra det tidspunktet avtalen trer i kraft vil de som søker autorisasjon som helsepersonell i Norge med grunnlag i autorisasjon fra et annet nordisk land, bli behandlet etter EØS-regelverket, og ikke etter den nåværende nordiske overenskomsten.

Helsedirektoratet varslet i desember at dette blant annet vil berøre de som trenger turnustjeneste for å få autorisasjon i Norge som fysioterapeut. Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning og autorisasjon fra et annet nordisk land vil, etter at den reviderte overenskomsten trer i kraft, måtte få vurdert om de må gjennomføre turnustjeneste i Norge, eller en periode med veiledet yrkesyrkespraksis med tilsvarende innhold. Dette er ikke et krav etter den nåværende avtalen.

Full norsk turnustjeneste for fysioterapeuter består av ett års veiledet praksis med 6 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten og 6 måneders tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet vil kunne prioritere rask behandling av søknader etter bestemmelsene i nåværende overenskomst. Vi minner om at forutsetningen for at nordisk-utdannede fysioterapeuter skal få søknaden vurdert etter nåværende overenskomst er at søkeren også har nordisk autorisasjon. Det er derfor viktig å ha skaffet seg dette på forhånd.

Først publisert: 22.02.2019