Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon

Først publisert: 22.02.2019 Siste faglige endring: 06.05.2019

Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig.

Før du søker må hele utdanningen være fullført og bestått, du må ha fått utstedt vitnemål og sørget for å få autorisasjon i studielandet.

Den nordiske overenskomsten, Arjeplog-avtalen, har blitt revidert, men det er ikke helt klart når avtalen vil bli endelig godkjent. Den trer formelt i kraft 1 måned etter at den reviderte avtalen er endelig godkjent av alle de nordiske landene. Fra det tidspunktet avtalen trer i kraft vil de som søker autorisasjon som helsepersonell i Norge med grunnlag i autorisasjon fra et annet nordisk land, bli behandlet etter EØS-regelverket, og ikke etter den nåværende nordiske overenskomsten.

Helsedirektoratet varslet i desember at dette blant annet vil berøre de som trenger turnustjeneste for å få autorisasjon i Norge som fysioterapeut. Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning og autorisasjon fra et annet nordisk land vil, etter at den reviderte overenskomsten trer i kraft, måtte få vurdert om de må gjennomføre turnustjeneste i Norge, eller en periode med veiledet yrkesyrkespraksis med tilsvarende innhold. Dette er ikke et krav etter den nåværende avtalen.

Full norsk turnustjeneste for fysioterapeuter består av ett års veiledet praksis med 6 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten og 6 måneders tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet vil kunne prioritere rask behandling av søknader etter bestemmelsene i nåværende overenskomst. Vi minner om at forutsetningen for at nordisk-utdannede fysioterapeuter skal få søknaden vurdert etter nåværende overenskomst er at søkeren også har nordisk autorisasjon. Det er derfor viktig å ha skaffet seg dette på forhånd.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold