Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nedgang i rehabiliteringsaktivitet under pandemien

Illustrasjonsfoto

Først publisert: 27.04.2021 Siste faglige endring: 27.04.2021

Nedstengningen i forbindelse med pandemien hadde store konsekvenser for rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten i 2020. Smittevernhensyn og endrede prioriteringer gjorde at aktiviteten på rehabiliteringsområdet ble vesentlig lavere i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Dette gir grunn til bekymring for pasienten, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet.

Rapporten Rehabiliteringsaktivitet under pandemi i mai–august 2020 sammenlignet med samme periode i 2019 inneholder informasjon om rehabilitering i regi av de regionale helseforetak eller ved de private rehabiliteringsinstitusjoner.

Stor variasjon mellom de fire helseregioner

For de fleste typer av rehabilitering var aktiviteten ikke uventet, spesielt lav i månedene mars og april, sammenlignet med året før.

 – Vi ser også at variasjonen mellom regionene var stor, en variasjon som ikke nødvendigvis avspeiles i graden av smittetrykk hver enkelt region opplevde i denne perioden, sier Brattås Remo. Helse Nord hadde sterkest reduksjon i aktivitet i sykehus, mens Helse Vest hadde sterkest reduksjon i aktivitet ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Helsedirektoratet vil følge med på denne utviklingen videre. Særlig knyttet til om de variasjonene mellom regionene som nå har oppstått under pandemien, etter hvert vil utjevne seg. Dette vil også bli sett opp mot det øvrige arbeidet som settes i gang nå som følge av den nasjonale evalueringen av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019

Større reduksjon i rehabiliteringsaktivitet ved sykehus enn ved de private rehabiliteringsinstitusjoner

Rapporten viser også at fra 2019 til 2020 var reduksjonen i rehabiliteringsaktivitet større i sykehus enn ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Nedgangen var særlig stor for rehabilitering gjennomført som dag- og poliklinisk behandling i sykehus. Det var også en tydelig reduksjon i antall døgnopphold der pasienten mottok primær behandling i sykehus. Ved de private institusjonene var reduksjonen i antall innleggelser mer tydelig enn nedgangen i antall kontakter gjennomført som dagbehandling og/eller på poliklinikkene. Dag- og poliklinisk aktivitet ved de private institusjonene var noe redusert først i perioden, mens nivået  fra og med juni til og med august var tilnærmet likt som i 2020 som året før. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold