Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nedgang i alvorlige pasientskader

Først publisert: 23.09.2020 Siste faglige endring: 23.09.2020

Andelen pasientskader som førte til dødsfall ved norske sykehus er sunket med rundt 65 % fra 2012 til 2019, og andelen pasientskader som ga langvarig skade eller mén falt med omkring 35 % i samme periode.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bilde av legepersonell ved en sykeseng.
De mest typiske skadene skyldtes feil legemiddelbruk, kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner i urinveiene eller luftveiene. Foto: Mostphotos

Det kommer frem i en fersk rapport fra Helsedirektoratet. 

– Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorligste pasientskadene. Dette var det viktigste målet i Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Forbigående skader

Det har vært betydelig mindre endringer i pasientskader som førte til mindre alvorlige konsekvenser. De store gruppene av pasientskader gjelder forbigående skader som fører til forlenget sykehusopphold eller forbigående skader som krever behandlingstiltak. De mest typiske skadene skyldtes feil legemiddelbruk, kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner i urinveiene eller luftveiene.

– Vi vet det ikke med sikkerhet, men det at de mindre alvorlige skadene holder seg ganske stabile, mens de alvorlige skadene faller, kan skyldes at spesialisthelsetjenesten er blitt flinkere til å registrere også de minst alvorlige skadene, sier Bjørn Guldvog.

Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. Tall fra Sverige anslår om lag det samme, og gir indikasjon på at om lag halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som kunne vært unngått.

Nedgang siden 2014

Helsedirektoratet har siden 2011 utgitt årlige rapporter om pasientskadetall ved norske sykehus. Årets undersøkelse viser at de hyppigste skadene er legemiddelrelatert skade, annen kirurgisk komplikasjon, urinveisinfeksjon og nedre luftveisinfeksjon.

Det har vært en ulik grad av nedgang for skader av alle alvorlighetsgrader, med unntak av skader som var forbigående og som førte til forlenget sykehusopphold, der det har vært en svakt oppadgående trend.

Datagrunnlaget gjør at målingene ikke er egnet til sammenligning mellom helseforetak. Men ser vi på utviklingen over tid, har flere helseforetak oppnådd en nedgang siden 2014.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold