Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd ved medisinske undersøkelser i Statens barnehus

Først publisert: 04.04.2019 Siste faglige endring: 23.05.2019

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.

Alle barn som blir tatt hånd om i Statens barnehus bør tilbys en grundig helseundersøkelse og vurdering i tillegg til tilrettelagte avhør. – Dette er viktig for å sørge for best mulig oppfølging av hvert enkelt barn, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu.

Tidligere har Politidirektoratet, Bufdir og Helsedirektoratet utarbeidet felles retningslinjer for Statens barnehus. Nasjonale faglige råd om medisinske undersøkelser er et tillegg til felles retningslinjer og retter seg både til helseforetak og til helsepersonell som gjennomfører undersøkelsene. Rådene knytter seg i hovedsak til undersøkelse av barn og unge.

- Barn og unge som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt har en betydelig risiko for å utvikle både psykisk og fysisk helseskade.  Skadene utvikles i ung alder, og kan få alvorlige konsekvenser senere i livet.  Helsetjenesten må følge opp og behandle disse barna så tidlig som mulig, for å redusere skadevirkningene, sier Janbu.

Tilbudet i barnehusene omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming, og våre nye råd vil være aktuelle også for disse undersøkelsene. Rådene skal bidra til et likeverdig nasjonalt tilbud om medisinske undersøkelser av god kvalitet i alle barnehusene.

Vi anbefaler at alle barn og ungdommer i Statens barnehus tilbys en grundig (sosialpediatrisk) undersøkelse og vurdering i tillegg til tilrettelagte avhør. Vi anbefaler videre at barn og ungdom følges opp over tid i helsetjenesten for tidlig å fange opp mulige langtidseffekter hos den enkelte i ungdomstiden eller som voksen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold