Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Når ikke målene for responstid for ambulanse

Illustrasjonsbilde av ambulanse

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 02.12.2021

Ingen av helseregionene når målene om at ambulansen skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser tallene for 2020 når Helsedirektoratet i dag viser resultatene for revidert nasjonal kvalitetsindikator som måler dette. Indikatoren viser tiden det tar fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) mottar varsel til ambulanse er fremme på hendelsesstedet. Dette er en av i alt 100 nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet oppdaterer i dag:

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

Det er etablert veiledende responstidsmål for ambulansetjenesten for akuttoppdrag (hastegrad rød) (1).  I byer og tettsteder bør ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene. I grisgrendte strøk bør ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene.

"Norge har ambisiøse målsettinger til responstid. Når vi sammenligner oss med de andre nordiske landene, er resultatene for Norge på linje med eller raskere en enn disse", sier Steinar Olsen avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet arbeider med å vurdere målkravet for responstid. 

Bedre rapportering styrker forbedringsarbeidet

Helsedirektoratet har arbeidet med revisjon av indikatoren. Revisjonsarbeidet har bidratt til bedre innrapportering av data og bedre kvalitetskontroll. Det er etablert et system for geografisk posisjonering for å kunne å identifisere nøyaktig om hendelsene skjer i tettbygde eller grisgrendte områder innenfor AMK-områdene. 

Kvalitetsindikatoren gir  helsetjenesten et bedre grunnlag for forbedringsarbeid. Den gir også befolkningen innsikt i hvor raskt tilgjengelig ambulansen er i deres område. Den gir i tillegg viktig kunnskap til blant annet interesseorganisasjoner og aktørene som inngår i akuttmedisinske beredskap.

Ingen regioner når målsettingen for responstiden

Resultatene for 2020 viser at det er noe variasjon i responstid mellom helseregionene. I tettbygde strøk i Helse Nord var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 prosent av hendelsene, mens andelen i Helse Vest var på 65,5 prosent. Andelen i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var på henholdsvis 74,4 og 71,1 prosent. 

Også i grisgrendte strøk er det noe variasjon mellom de regionale helseforetakene. Ambulanse var fremme innen 25 minutter i 86,0 prosent av hendelsene i Helse Sør Øst, mens tilsvarende andel i Helse Nord var 78,1 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Vest var andelene henholdsvis 82,4 og 78,9 prosent.  

Når vi ser på de enkelte AMK-områdene i Norge varierer andelen i tettbygde strøk mellom 88,2 prosent i AMK Førde og 61,2 prosent i AMK Sørlandet. I de grisgrendte områdene var det kun AMK Oslo og AMK Stavanger som var nær målsettingen om at ambulansen skal være fremme innen 25 minutt i 90 prosent av hendelsene, med henholdsvis 89,8 og 88,8 prosent. De AMK-områdene som var lengst unna målsettingen i grisgrendte strøk var AMK Tromsø og AMK Førde med henholdsvis 76,7 og 76,3 prosent.

1 St. Meld 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap

Abonner på nytt eller oppdatert innhold