Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mindre bruk av legemidler med uheldige bivirkninger for eldre

Eldre kvinne drikker kaffe

Foto: Mostphotos

Først publisert: 30.11.2023 Siste faglige endring: 30.11.2023

Allmennleger skriver ut mindre legemidler med særlig uheldige bivirkninger for eldre.

Det kommer frem i tre nye nasjonale kvalitetsindikatorer som Helsedirektoratet lanserer i dag. De tre legemiddelgruppene som måles er vanedannende legemidler, legemidler med betydelig antikolinerg effekt og NSAIDs (Ikke-steroide antiinflammatoriske midler).

Allmennleger skriver over tid ut mindre av disse tre legemiddelgruppene til eldre i alle fylker. I 2022 fikk 4,8 prosent av personer i alderen 65 år og eldre utlevert mye vanedannende legemidler på apotek etter resept fra allmennlege. Mye vanedannende er definert som minst 365 definerte døgndoser (DDD) i løpet av ett år.

Økt oppmerksomhet

I 2013 fikk fastlegene i en ny forskrift ansvar for å gjøre legemiddelgjennomgang (LMG), og senere samme år også en egen honorartakst for denne viktige oppgaven. Året etter tok Legemiddelverket initiativ til å utvikle en sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Kurs og kampanjer har bidratt til økt kompetanse på dette området. Forskning og medieoppslag har også bidratt til økt oppmerksomhet.

Overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk sier at det er gledelig at det skrives ut mindre legemidler med uheldige bivirkninger til eldre i alle fylker.

– Det viser at den økte innsatsen for riktig legemiddelbruk gjennom flere år har nyttet. Fra 2020 ble legemiddelsamstemning og -gjennomgang pensum i legestudiet i Norge, og nå er slike ferdigheter sidestilt med livreddende førstehjelp, sier Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk.

Fylkesvise forskjeller

Til tross for en gradvis nedgang over tid i alle fylker, er det er fylkesvise variasjoner. Troms og Finnmark ligger jevnt over lavt i rekvirering av vanedannende medisiner. I 2022 fikk 3,0 prosent av eldre mye vanedannende legemidler på resept fra allmennlege i dette fylket. Agder har hatt den høyeste andelen i flere år, og hadde en andel på 7,1 prosent i 2022.

- Lær av de nordlige delene av landet, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

–  I nord er det mange små kommuner med godt integrerte fastlege- og legevaktkontor nær der folk bor. Det gjør det lettere å fange opp uheldige forhold som for eksempel feilaktig eller overdreven legemiddelbruk. Mange fastleger i nord er unge og nyutdannede, og det kan også bidra til økt oppmerksomhet på rutiner og fagutvikling som nylig har blitt en del av legeutdannelsen, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold