Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Må tenke nytt for å håndtere eldre med akutt sykdom bedre

Foto: Doug Olsen/Mostphotos

Først publisert: 24.02.2021 Siste faglige endring: 24.02.2021

Én av tre eldre viser ikke typiske symptomer, hvis de får hjerteinfarkt eller alvorlige infeksjoner. Samtidig mangler helsepersonell kunnskap om dette. Konsekvensen kan bli at eldre ikke får rett prioritering og behandling i den akuttmedisinske kjeden.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det fremkommer i rapporten "Eldre i den akuttmedisinske kjeden", som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE har skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet.

Den akuttmedisinske kjeden består av fastlege, legevakt, legevaktsentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), bil-, båt- og luftambulanse, samt akuttmottak i sykehus.

Eldre har gjerne uspesifikke symptomer og plager, og symptomene stammer ofte fra det organet som er mest svekket fra før i stedet for det organet som er sykt.

Helsepersonell må ha god kunnskap om hvordan alvorlig sykdom viser seg hos eldre, for at de skal få riktig behandling, konkluderer forskerne bak rapporten.

I tillegg må pasienter og pårørende ha kjennskap til at eldre kan ha andre symptomer enn forventet, slik at de kan kontakt med helsetjenesten i tide.

Rapport: Eldre i den akuttmedisinske kjeden (NKLM- NORCE research)

Tar kontakt på telefon

Rapporten viser at dagens eldre sjelden møter direkte opp på legevakt. De tar kontakt med den akuttmedisinske kjeden per telefon og kontaktene avsluttes ofte med medisinske råd på telefon.

Kontaktene fra eldre til legevakt blir, ifølge rapporten, ofte klassifisert som allmenne og uspesifikke eller som symptomer fra muskel-skjelettsystemet og luftveier. Diagnoser som slapphet/tretthet, redusert funksjonsevne og generelle symptomer/plager blir mer vanlig med økende alder.

Nettkurs

At eldre har andre symptomer på akutt sykdom enn andre voksne er velkjent innenfor geriatrifaget. Likevel viser forskning at dette ikke er godt nok kjent blant helsepersonell.

Forskerne bak rapporten har derfor utviklet et nettkurs som skal gi helsepersonell som arbeider i den akuttmedisinske kjeden økt kunnskap. Kurset er også nyttig for annet helsepersonell som arbeider med eldre.

Du kan ta nettkurset her: Oppvakt - opplæring på legevakt (kurs.uni.no)

Verktøy må tilpasses de eldre

Ifølge forskerne bak rapporten må diagnostiske verktøy som brukes i den akuttmedisinske kjeden tilpasses de eldre bedre. Forskerne tar derfor til orde for å omarbeide retningslinjene, slik at de også inneholder karakteristika for eldre.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold