Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Liggetid som utskrivningsklar økte i Midt- og Nord-Norge

Først publisert: 14.12.2021 Siste faglige endring: 14.12.2021

Etter en nedgang i utskrivningsklare liggedøgn fra 2019 til 2020, økte antallet i 2021. For landet samlet var antall utskrivningsklare liggedøgn noe lavere i 2021 enn i 2019. Det var imidlertid store forskjeller mellom helseregionene, med en vekst i Helse Nord og Helse Midt Norge og en reduksjon i Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Dette viser tall fra Helsedirektoratet. Tallene er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR) per 2. tertial 2021.

Statistikk for utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Påvirket av pandemien

Utskrivningsklare pasienter kan bli værende i sykehuset i påvente av et tilbud fra kommunen, eller de kan bli utskrevet fra sykehuset uten liggetid som utskrivningsklar. Liggetid som utskrivningsklar (utskrivningsklare liggedøgn) utløser betalingsplikt for pasientens oppholdskommune. Disse døgnene legger beslag på kapasitet i sykehusene, og kan være til hinder for å ta imot nye pasienter.

Både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten var i 2020 og er fremdeles i 2021 påvirket av pandemien. For landet samlet var det per 2. tertial 2021 flere utskrivningsklare liggedøgn enn samme periode i 2020, mens det var færre sammenlignet med 2019.

Ulikheter i regionene

Fra 2019 til 2021 hadde Helse Sør-Øst og Helse Vest en tydelig reduksjon i utskrivningsklare liggedøgn, der nesten samtlige helseforetakområder i disse regionene hadde færre utskrivningsklare liggedøgn per innbygger i 2021. I Helse Nord og Helse Midt-Norge var det derimot en betydelig vekst i utskrivningsklare liggedøgn i samme periode.

Av foretaksområdene i Helse Midt-Norge og Helse Nord var det kun ett område som ikke hadde vekst i utskrivningsklare liggedøgn per innbygger. Størst vekst var det for UNN-området, Nord-Trøndelag og St. Olavs-området. Tidligere år har de fleste foretaksområdene i Helse Midt Norge og Helse Nord hatt flere liggedøgn per innbyggere enn områdene i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Utviklingen så langt i 2021 betyr at forskjellene mellom områdene har økt.  

Gjennomsnittlig liggetid som utskrivningsklar var 3,7 døgn per 2. tertial 2021. Det er høyere enn for tilsvarende perioder siste fem år. Også for gjennomsnittlige liggetid er det regionale forskjeller i utviklingen. Mens regionene Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde lavere gjennomsnittlig liggetid som utskrivningsklar per 2. tertial 2021 enn i samme periode for årene 2017-2020, hadde regionene Helse Midt-Norge og Helse Nord den høyeste gjennomsnittlige liggetiden per 2. tertial 2021 sammenlignet med tidligere år.

Utvikling og forskjeller i somatiske sykehus

Andre tall som viser utvikling og forskjeller i somatiske sykehus og hos avtalespesialistene for perioden 2016 til 2020 finner du her:

Statistikk - Somatikk - Bruk av tjenester

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold