Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lavere vekst i antall pasienter i Fritt behandlingsvalg

Først publisert: 17.03.2021 Siste faglige endring: 17.03.2021

Det er fortsatt vekst i antall pasienter som benytter seg av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg, selv om veksten er lavere sammenlignet med tidligere år. Om lag 17 800 pasienter benyttet seg av ordningen i 2020, omkring 2000 flere pasienter sammenlignet med 2019. Til sammenligning var veksten i antall pasienter fra 2018 til 2019 på om lag 7000.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg kan private tilbydere, også de uten avtale med et regionalt helseforetak, godkjennes som leverandør av spesifikke helsetjenester.

En pasient kan velge å få behandling hos disse så lenge leverandøren er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet utarbeider hvert år statusrapporter for ordningen.

Vekst særlig for somatiske pasienter

Veksten i antall pasienter kommer hovedsakelig fra somatiske tjenester. Nivået av pasienter innen psykiske helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har etter hvert blitt mer stabilt, men på et lavere nivå enn for somatikk. Det er forskjeller i type tjenester som inngår mellom tjenesteområdene.

For somatiske tjenester er det i hovedsak polikliniske og dagkirurgiske behandlinger som inngår, mens det for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er døgntjenester.

Det er fortsatt relativt få pasienter som benytter seg av tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge, habilitering og rehabilitering.

Flest pasienter fra region Sør-Øst

De fleste som benytter seg av godkjenningsordningen har bosted i region Sør-Øst, mens det er relativt få pasienter fra Midt- og Nord-Norge.

Det har vært liten endring i den geografiske fordelingen av pasienter siden oppstarten av godkjenningsordningen i 2015.

Det er flest godkjente leverandører i Sør-Øst og dette bidrar trolig til en høyere andel pasienter fra denne regionen.

Størst utbetaling for tjenester til ruspasienter

Siden 2016 er det tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har stått for den største andelen av utbetalte refusjoner, etterfulgt av psykisk helsevern for voksne og somatikk. Dette er også tilfellet i 2020.

Aktiviteten rapportert i 2020 utgjør 384 millioner kroner i utbetalte refusjoner, hvor om lag 215 millioner kroner er utbetalte refusjoner for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Psykisk helsevern for voksne og somatikk ligger på et lavere nivå med henholdsvis 89 og 76 millioner kroner i utbetalte refusjoner i 2020.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold