Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lansering av rapport: Innvandrerpopulasjoners helsekompetanse

Illustrasjon fra rapporten "Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner i Norge: Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam Befolkningens helsekompetanse del 2"

Først publisert: 07.06.2021 Siste faglige endring: 07.06.2021

Helsedirektoratet, OsloMet og Høgskolen i Innlandet legger frem rapport om helsekompetanse i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner fredag 11. juni 2021, kl. 12.00–14.00.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Rapporten Befolkningens helsekompetanse, del I ble lansert i januar 2021. Nå er rapporten om Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner i Norge – Befolkningens helsekompetanse, del II klar.

For første gang er helsekompetansen til flere innvandrerpopulasjoner i Norge kartlagt. Innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam er inkludert i undersøkelsen.

Grunnlag for kunnskapsbaserte tiltak

Denne rapporten (del II), sammen med rapport del I, gir grunnlag for å vurdere, utarbeide og iverksette kunnskapsbaserte tiltak overfor grupper med spesielle utfordringer innenfor helsekompetanse.

Undersøkelsens formål er å skaffe til veie ny kunnskap som understøtter myndigheters arbeid med utviklingen av tiltak for å styrke helsekompetansen i befolkningen. Det er kjent at deler av innvandrerbefolkningen har folkehelseutfordringer og opplever barrierer i møter med helsevesenet. Det er derfor ønskelig å innhente kunnskap om ulike sider av helsekompetansen i utvalgte innvandrerpopulasjoner.

Inviterer til webinar

I forbindelse med lansering av denne rapporten inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til webinar på Zoom fredag 11. juni 2021 kl. 12.00 – 14.00.

Klikk her for program og informasjon om Zoom-oppkobling. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold