Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kun 42 prosent av personskadene rapporteres med detaljert informasjon til Helsedirektoratet

Illustrasjonsbilde av brukket fot. Foto: Mostphotos

Illustrasjonsbilde av brukket fot. Foto: Mostphotos

Først publisert: 08.09.2021 Siste faglige endring: 08.09.2021

Helsedirektoratet publiserer statistikkvisning som kan brukes til å følge med på kompletthet i skadedata som er rapportert inn. Statistikken viser at i 2020 ble detaljert informasjon rapportert inn for under halvparten av skadene, og komplettheten har gått ned de siste årene.

Statistikken som er publisert viser tall for antall rapporterte skader, antall rapporterte pasienter og hvor stor andel av personskadene som er rapportert i egen skademelding med detaljert informasjon. Slik detaljert informasjon er for eksempel aktivitet på skadetidspunktet, hvor skaden skjedde, skademekanisme, tidspunkt og alvorlighetsgrad.

De regionale helseforetakene fikk i 2019 et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å arbeide målrettet for å få en komplett rapportering av omstendighetene ved personskader. Helsedirektoratet publiserer her statistikk som gjør det mulig å følge med på utviklingen av informasjon om skadene. Data om personskader gir et viktig bidrag inn i arbeidet med å forebygge skader og ulykker som er en vesentlig årsak til blant annet uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse.

De somatiske sykehusene som har skademottak samt de kommunale legevaktene i Oslo, Trondheim og Bergen skal rapportere detaljert informasjon. Statistikken viser at slik informasjon er rapportert inn for under halvparten av skadene, og at komplettheten har gått ned de siste årene. I 2020 var det rapportert detaljert informasjon om bare 42 prosent av skadene. Kun Oslo universitetssykehus hadde komplett rapportering, og flere enheter hadde helt unnlatt å rapportere.

I årsrapporter om personskader kan du lese mer om kompletthet og kvalitet i data samt detaljer om personskadene som er rapportert inn.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold