Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetansekrav for leger i kommunene

Først publisert: 11.12.2018 Siste faglige endring: 03.11.2023

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Dette følger av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no).

Utbetaling av trygderefusjon

Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater. Dette vil danne grunnlaget for om legen har rett til trygderefusjon.

Helsedirektoratet vil ikke lenger registrere nye veiledningsavtaler, kun forlengelse av avtaler inngått før 1. mars 2017. Leger som ikke har inngått veiledningsavtale før fristen vil heller ikke få innvilget godkjenning som allmennlege, men må starte i spesialistutdanning.

Unntak fra spesialiseringskravet

Ikke alle leger i kommunen er omfattet av det nye spesialiseringskravet. Unntak gjelder leger som:

  • allerede er godkjente allmennleger
  • før 1. mars 2017 har inngått veiledningsavtale med kommunen
  • pr. 1. mars 2017 har en fastlegehjemmel
  • har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
  • har permisjon fra fastlegehjemmel eller kommunal legevakt
  • deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid
  • tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet. Kommuner som benytter seg av unntaket må innen utgangen av hvert år rapportere til Helsedirektoratet om bruken av unntaksbestemmelsen. Bruk følgende rapporteringsskjema: Rapportering om bruk av unntaksbestemmelse (PDF)

Nyttige lenker

Abonner på nytt eller oppdatert innhold