Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommuner kan nå søke om introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Lege med stetoskop.

Flere LIS1-stillinger. Foto: Mostphotos.

Først publisert: 14.02.2022 Siste faglige endring: 14.02.2022

Introduksjonsavtaler er ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi leger rett til trygderefusjon når de jobber på fastlegers lister.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

 Tiltaket skal bidra til at flere leger blir spesialister i allmennmedisin. 

- Det er mange fordeler med introduksjonsavtaler for både kommune, fastleger og for legen i spesialisering, sier Kine Lynum, programleder for Handlingsplan for allmennlegetjenesten.

Fordeler for kommune, fastleger og introduksjonslege

Mange kommuner sliter med stadig utskifting av leger i stillinger på sykehjem, legevakt og KAD. Leger sier opp fordi de må videre til et annet sted for å fullføre spesialiseringen sin. Introduksjonsavtaler gir kommunen mulighet til å tilrettelegge slik at legen kan bli spesialist i kommunen, og med det bidra til  økt stabilitet og kvalitet i legetjenestene.

Fastleger som blir med i en introduksjonsavtale vil få redusert arbeidsbelastning ved at en ekstra lege kommer inn på kontoret, og vil følge opp deler av pasientlisten. I motsetning til vikaravtaler gir ordningen fleksibilitet knyttet til at både introduksjonslegen og fastlegen kan jobbe samtidig på kontoret.

For leger som i dag er ansatt i andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen, vil introduksjonsavtaler være en fleksibel måte å fullføre spesialiseringen på. Introduksjonsavtaler kan også bidra til at ferske leger får prøvd seg i en fastlegepraksis, som kan bidra til økt rekruttering.

- Allmennmedisin er et fantastisk fag. Likevel er mange unge leger er usikre på om de ønsker å bli fastlege. Det er et stort ansvar helt fra man starter som fastlege, og det er viktig å legge forholdene til rette for at unge leger mestrer dette. Introduksjonsavtaler gir leger mulighet til å prøve allmennmedisin, i et tilrettelagt løp, uten krav til binding og ansvar for drift av legekontoret. Dette er en viktig forskjell fra å investere i egen praksis og inngå fastlegeavtale, sier Kine Lynum.

Mulig å søke om tilskudd

Det er opp til avtalepartene (kommune, fastleger, introduksjonslege) å bli enige om fordelingen av kostnader ved gjennomføringen av introduksjonsavtalen. Det følger ikke egne midler med ordningen. Kommunen kan søke om tilskudd til introduksjonslegen gjennom det nye nasjonale tilskuddsordningen til ALIS-avtale som vil bli lyst ut i mars.

Søknadsfristen er 15. mars

Det er kommunen som søker Helsedirektoratet om rett til å inngå introduksjonsavtale med sine leger. Helsedirektoratet kan fordele inntil 65 avtaler. Søknadsfristen er 15. mars.

Lenke til søknadsskjema introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Abonner på nytt eller oppdatert innhold