Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Karl Evangs folkehelsepris går til Anders Smith og Andrew Oxman

Først publisert: 10.05.2019 Siste faglige endring: 10.05.2019

Innsats mot «fake news» ble belønnet med helsepris. Prisvinnerne har lenge jobbet for bedre folkehelse og helsetjeneste gjennom kunnskap, kunnskapsformidling og kritisk tenkning.

Nær 100 års samlet innsats for en bedre helsetjeneste og folkehelse ble feiret da Anders Smith og Andrew Oxman torsdag ble tildelt Karl Evangs folkehelsepris. Prisvinnerne har begge bidratt til systemer, strukturer og kanaler som hjelper helsetjenesten – og alle oss andre – til å navigere bedre i den overveldende flommen av informasjon.

– Årets pris er virkelig en hederspris, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Den går til to nå godt voksne ildsjeler som har vært helt sentrale bidragsytere i oppbygningen av den fantastiske helsetjenesten vi har i dag.

Overskriften for begge prisvinnernes yrkesliv har vært kunnskap, kunnskapsformidling og kritisk tenkning. De har begge fra de var nyutdannede leger tidlig på 70-tallet på hvert sitt vis bygd systemer og kanaler for å samle, dele og tilgjengeliggjøre kunnskap – for å gjøre helsetjenesten bedre, for en bedre folkehelse og for å sette folk i stand til å ta informerte helsevalg.

– De har begge gjort oss alle klokere, mer oppdaterte og kompetente på hvert sitt område, sier Guldvog. Den innsatsen de gjør er uvurderlig når vi vet at alle råd ikke er like gode, all forskning må vurderes kritisk, og alt må veies og vektes systematisk.

Om prisvinnerne

Anders Smith har gjennom hele sitt yrkesliv bidratt til å gi retning og innhold til det brede tverrsektorielle folkehelsearbeidet i Norge. Han var i en årrekke kommunelege og fylkeslege, og seinere seniorrådgiver og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han har de siste årene vært redaktør for fagområdet samfunnsmedisin og folkehelse på Helsebiblioteket.no, og har siden 1993 utgitt Helserådet, et nettmagasin som gjengir aktuelt stoff om folkehelse med anslagsvis 5000 faste lesere. Det er kanskje mer enn noensinne gull verdt – når flommen av informasjon, forskning og kunnskap kan bli uoverkommelig for noen og enhver.

Andy Oxmans livsprosjekt har vært informerte helsebeslutninger for fagfolk og for folk flest. Oxmans innsats har satt spor globalt, men i Norge er nok dette mindre kjent. På mange måter har han vært den usynlige «bakmannen» i arbeidet for kunnskapsbasert praksis i norsk helsetjeneste og folkehelsearbeid. Oxmans arbeid har langt på vei definert hvordan helsetjenesten nå forholder seg til kunnskap og forskning.

Oxman er også en av frontkjemperne i krigen mot «fake news» og har engasjert seg for at barn og unge skal få lære kritisk vurdering av helsepåstander.

Tidligere prisvinnere

2018: Voksne for barn
2017: Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT)
2016: Tjukkasgjengen
2015: Anne Rønneberg
2014: Maddan Yran
2013: Ola Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri 
2012: Ebba Wergeland 
2011: Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken 
2010: Per Fugelli 
2009: Anne Hafstad 
2008: Berit Schei 
2007: Asbjørn Kjønstad 
2006: Anne Karen Jenum 
2005: Borghild Haaland 
2004: Ingrid Lycke Ellingsen 
2003: Anders Seim 
2002: Gerd-Ragna Bloch Thorsen 
2001: Gerd Marit Brandt 
2000: Steinar Ekvik 
1999: Nina Misvær 
1998: Andreas Skulbergsen
1997: Børge Ytterstad 
1996: Tore Sanner 
1995: Runi Børresen Gresko 
1994: Knut Børge Knutsen 
1993: Margunn Ueland og Randi Vingerhagen 
1992: Finn Skårderud 
1991: Ammehjelpen 
1990: Bente Roestad 
1989: Calle Almedal og Jan Vincents Johannessen 
1988: Fredric Hauge 
1987: Sonja Stenmarck 
1986: Bitten Munthe-Kaas 
1985: Babill Stray-Pedersen og Kristian Hagestad 
1984: Kjell Bjartveit og Peter F. Hjort 
1983: Ingrid Espelid Hovig og Kaare R. Norum 
1982: Elisabeth Engesland 
1981: Øistein Winje

Abonner på nytt eller oppdatert innhold