Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Intensivkapasitet i i Norge

Først publisert: 13.03.2020 Sist faglig oppdatert: 13.03.2020

Helsedirektør Bjørn Guldvog orienterte i dag om Norges intensivkapasitet.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

- Den siste kartleggingen av intensivkapasitet i Norge, viser at vi har cirka 250 intensivsenger i drift. I tillegg har vi cirka 550 intermediærplasser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Intermediærplasser kan i noen tilfeller tilby det samme, men er i utgangspunktet tiltenkt pasienter som ikke trenger intensivplass, men som heller ikke er friske nok til å ligge på ordinær sengepost.

- Særlig ved de store sykehusene er noen av intermediærplassene så avanserte at de kan brukes som ordinær intensivplass, sier Guldvog.

Med bakgrunn i dette anslår Helsedirektoratet at vi per i dag har 400-450 intensivplasser tilgjengelig for behandling av kritisk syke pasienter generelt.

- I en spesiell situasjon kan de øvrige intermediærplassene oppgraderes til fullverdige intensivplasser og vi vil da på landsbasis ha cirka 800 intensivplasser, sier Guldvog

Om det skulle oppstå behov ut over dette kan det enkelte foretak vurdere bruk av annet areal som akuttmottak og operasjonsstuer eller det intensivmedisinske utstyret som finnes der.

- Intensivkapasitet på opptil 1200-1400 plasser til intensiv behandling knytter seg til iverksetting av slike inngripende tiltak, men må hele tiden vurderes opp mot behovet for håndtering av ordinær øyeblikkelig hjelp.

Helsedirektoratet anmodet helseforetakene 11. mars om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold