Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innføring av HPV-test til yngre vil førebygge fleire krefttilfelle 

Om lag 300 kvinner vart ramma av livmorhalskreft i 2022. Foto: Mostphotos.

Først publisert: 28.06.2023 Siste faglige endring: 28.06.2023

Frå 1. juli 2023 vil alle kvinner som deltek i det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet), altså kvinner mellom 25 og 69 år, bli testa for HPV.  

Artikkelen er 291 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det betyr at det er slutt på celleprøver (cytologisk vurdering av livmorhalsprøva) for kvinner i alderen 25 - 33 år kvart tredje år. Med HPV-test til alle, kan Livmorhalsprogrammet endrast til at kvinnene tek test kvart femte år. Grunnen til at ein kan vente fem år mellom kvar gong ein deltek i screening, er fordi risikoen for å utvikle alvorlege celleforandringar er minimal når ein ikkje påviser HPV.  

Humant papillomavirus (HPV) er årsaka til dei aller fleste tilfelle av livmorhalskreft.  

– Ein HPV-test gjer at kvinner som er HPV-positive, kan få påvist alvorlege celleforandringar tidlegare. Innføringa kan redusere talet på krefttilfelle i aldersgruppa 25 - 33 år med opp til 44 tilfelle av dei rundt 50 - 70 tilfella vi har i denne aldersgruppa per år, seier Trude Andreassen. Ho er leiar i styringsgruppa for dei nasjonale kreft-screeningprogramma i Helsedirektoratet.     

Førebygger fleire krefttilfelle 

Ein HPV-test er ein meir følsam og sikker metode for å finne HPV-infeksjonar samanlikna med det ein celleprøve-analyse er for å finne celleforandringar. 

HPV-testen fangar opp kvinner som treng vidare oppfølging og eventuell behandling tidlegare.   

– HPV er eit svært vanleg virus og dei aller fleste som er seksuelt aktive har ein eller fleire  HPV-infeksjonar i løpet av livet. Med HPV-testing vil derfor mange få beskjed om at dei har fått påvist HPV. I dei  aller fleste tilfella vil immunforsvaret til kroppen nedkjempe HPV-infeksjonen og eventuelle celleforandringar. Kvinner som får påvist HPV via screening, vil få tilpassa oppfølging.  

– Det er viktig å vere klar over at dei færraste HPV-infeksjonane utviklar seg til livmorhalskreft, og vanligvis tek det 10-15 år før HPV-virus eventuelt utviklar seg til kreft, understrekar Andreassen.     

Viktig å oppsøke legen ved symptom  

Livmorhalsprogrammet er eit screeningprogram for kvinner i alderen 25 – 69 år. Med screening er målet å oppdage kvinner som treng oppfølging og behandling.  Det er viktig å vere klar over at ein må oppsøke lege dersom ein får symptom i underlivet, uavhengig av når ein testa seg sist og kva prøvesvaret viste.  

Sjølv om HPV-test er meir følsom enn cellprøve, er ikkje testen egna til å utreie kvinner med symptom. Ved symptom, må kvinna gå til gynekologisk utreiing.   

Symptom som ein må vere obs på kan vere:  

  • blødingar etter samleie  

  • vedvarande smerter i underlivet  

  • blodig eller illeluktande utflod  

  • vedvarande smerter i korsryggen  

  • uregelmessige blødingar fra underlivet   

Kan nærast utrydde livmorhalskreft  

I Noreg var det om lag 300 livmorhalskreft-tilfelle i 2022.  

– Dette talet jobbar vi for å redusere. Målet er å nærast utrydde livmorhalskreft i løpet av dei neste tiåra, seier Andreassen. 

Livmorhalskreft kan bli nedkjempa ved hjelp av blant anna tre effektive tiltak:   

  • HPV-vaksinasjon som blir tilbode alle norske jenter og gutar som del av Barnevaksinasjonsprogrammet 

  • deltaking i Livmorhalsprogrammet

  • behandling av oppdaga og alvorlege celleforandringar 

– Med dei tre tiltaka, saman med god etterleving av tilrådingane, kan vi nærme oss målet om å utrydde livmorhalskreft. Ved å tilby HPV-testing også til dei yngste kvinnene kan ein framskunde dette, avsluttar Trude Andreassen.  

I tillegg blir det jobba med fleire andre tiltak som for eksempel auka oppmøte til Livmorhalsprogrammet, HPV heimetesting samt bruk av kunstig intelligens og persontilpassa oppfølging etter deltaking i Livmorhalsprogrammet. 

  

Abonner på nytt eller oppdatert innhold