Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innfører normal hverdag med økt beredskap

llustrasjonsbilde av veien videre med gjenåpning av samfunnet Foto: Unsplash

VEIEN VIDERE: Norge gjenåpnes lørdag 25. september klokken 16.00. Foto: Unsplash

Først publisert: 24.09.2021 Siste faglige endring: 24.09.2021

Regjeringen har besluttet overgang til normal hverdag med økt beredskap fra lørdag 25. september klokken 16.00.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Dette er en beslutning mange har ventet på. Jeg tror først og fremst at vi alle sammen kommer til å kjenne på en indre glede over at vi er ferdig med 18 måneder med forbud og strenge inngripende tiltak. Det som blir viktig fremover er fortsatt å holde deg hjemme om du er syk, og å teste deg om du har symptomer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og presiserer:


- Det er viktig å understreke at vi fremdeles er i en pandemi, og at det fortsatt er viktig å ta med seg de gode smitteverntiltakene denne pandemien har lært oss. Derfor er det fortsatt viktig å utvise forsiktighet og ta hensyn gjennom god hånd- og hostehygiene. Disse enkle rådene beskytter ikke bare covid-19 men også mot influensa og andre infeksjoner.

I oppdragsvaret som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet skriver Helsedirektoratet og FHI at det utfra en helhetsvurdering vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap rundt månedsskiftet september/oktober.

Fjerner de fleste restriksjoner

Regjerningen skriver i en pressemelding at når vi går over til en normal hverdag, fjernes de aller fleste restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere.  Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier statsminister Erna Solberg.

Dersom man får symptomer på luftveisinfeksjon, bør man fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis man blir smittet med koronavirus, må man isolere seg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som man kan få bot for å bryte. Les mer om råd og regler som gjelder nå i regjeringens pressemelding

Endringer i koronaveiledere 

FHI og Helsedirektoratet oppdaterer så fort som mulig nettsidene våre og Helsenorge med hvilke råd og regler som gjelder for befolkningen, kommuner, helsetjenesten, næringsliv og andre. 

Når vi går over til normal hverdag med økt beredskap, vil anbefalingene som ligger til grunn for flere veiledere og bransjestandarder falle bort. FHI og Helsedirektoratet legger opp til å arkivere veilederne, slik at de fortsatt kan gjenfinnes for dere som trenger tilgang. På Helsedirektoratets sider vil disse legges inn som pdf-er i koronaveilederen under de relevante kapitlene, men vil være tydelig merket som "arkivert".

Blant veilederne som vil bli arkivert er veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser, kollektivtransport og luftfart, virksomheter med én-til-én-kontakt (frisører mv), idrett med mer.

Alle tidligere nyhetssaker om covid 19 vil også arkiveres, for å unngå at man skal få opp utdatert informasjon. Dersom det ønskes innsyn i tidligere saker kan dette søkes om med e-post til postmottak@helsedir.no.

Trafikklysmodellen for skoler og barnehager 

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder lokalt som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager.   

I skoler og barnehager vil følgende generelle smittevernråd gjelde når vi går over til normal hverdag med økt beredskap: 

  1. Syke personer skal ikke være på skolen/ barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.  
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.  
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte 

Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold