Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem

Først publisert: 15.05.2019 Siste faglige endring: 15.05.2019

Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Hepatitt C er et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av skrumplever, leversvikt og primær leverkreft. Vårt mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig. Mange av disse er ikke klar over at de er smittet, da mange kan være syke i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom.

Hvem bør testes?

Med tanke på smittemåte og risikomiljøer er det spesielt personer som har injisert rusmidler med sprøyte som bør sjekke seg for hepatitt C. Også de som har blitt behandlet på sykehus i utlandet under ikke tilstrekkelig hygieniske forhold, utgjør en stor risikogruppe. En komplett liste over alle grupper som bør testes for hepatitt C finnes oppdatert her på Helse Norge.

Endret behandlingstilbud på Hepatitt C

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i 2016 den første nasjonale strategien mot virale hepatitter. Situasjonsbildet for hepatitt A, B, D og E er i liten grad endret siden 2016, men behandlingstilbudet for dem som er smittet med hepatitt C har endret seg betydelig. Markedsgodkjenning av flere nye legemidler og anbudskonkurranser for innkjøp av hepatitt C-legemidler i de regionale helseforetakene har ført til en vesentlig reduksjon i pris på behandling av hepatitt C-infeksjon.

Nasjonale faglige råd

Fra 1. februar 2018 fikk alle med hepatitt C-infeksjon tilgang til denne behandlingen, og departementet reviderte strategien. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å lage en implementeringsplan med vekt på at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge. Denne er nå oversendt til alle landets kommuner, fylkesmenn og helseforetak. Innen 2023 tar planen sikte på å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent.

Hjelp for kommunene og helseforetakene

Implementeringsplanen er utarbeidet som nasjonale faglige råd. Den omhandler i all hovedsak hepatitt C, men de forebyggende tiltakene som beskrives forebygger blodsmitte generelt. Planen skal hjelpe kommunene og helseforetakene til å gjennomføre sørge-for-ansvaret for å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C. 

- Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å nå målet vårt om å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem. Vi håper implementeringsplanen vil være til god hjelp for å prioritere og styrke dette viktige arbeidet, sier Bjørn Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold