Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsesøster er nå helsesykepleier

Først publisert: 15.01.2019 Siste faglige endring: 18.02.2019

Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

– Hensikten er å ha en kjønnsnøytral tittel som blant annet gir assosiasjon til fagkompetansen, er gjenkjennelig, og som vil kunne bidra til å rekruttere flere menn inn i yrket. Vi håper også at det vil senke terskelen for unge gutter for å søke helsehjelp, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Bare ni prosent av dagens sykepleierstudenter er menn. Ved utgangen av 2018 var det bare rundt 11 menn blant de drøyt 3900 medlemmer i Norsk sykepleieforbund (NSF). Det var NSF som foreslo at tittelen helsesøster skulle erstattes av helse­sykepleier. Sykepleierforbundet la blant annet vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer fagkompetansen til denne yrkesgruppen, og på ønsket om å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Regjeringen har gitt støtte til endringen.

Helsesykepleiere er sykepleiere med spesial­utdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Mer om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold