Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsesektorens bidrag til klimagassutslipp er vesentlig

Klima og helse settes på dagsorden. Bilde: Unsplash

Først publisert: 05.05.2023 Siste faglige endring: 05.05.2023

Sammenhengen mellom klima og helse blir stadig tydeligere, både internasjonalt og nasjonalt. Folkehelsemeldingen som regjeringen presenterte før påske understreker behovet for å adressere klimaendringer som ett sentralt satsingsområde.  

Artikkelen er 302 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Som helsesektor har vi et spesielt ansvar for å motvirke helseskader fra klimaendringer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Redusere utslipp 

I en ny rapporten Klimautslipp fra helse- og omsorgssektoren kommer det blant annet frem at:

  • Helsesektoren, som andre sektorer, må bidra i arbeidet for å redusere utslipp framover.
  • Helsesektoren er stor, med mange ansatte. Vi bruker mye ressurser for å ha tjenester tilgjengelige der, og når vi trenger dem.
  • Helsesektorens bidrag til klimagassutslipp er vesentlig, og det er et stort potensial i å jobbe systematisk for å redusere utslippene fra vår sektor. 

Folkehelseinstituttet har levert en tilgrensende rapport om nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov knyttet til klimaendringer og helse.

Omfattende arbeid 

I arbeidet med rapporten har Helsedirektoratet gjort flere erfaringer. Det å lage en god oversikt over klimagassutslipp i helse- og omsorgstjenesten er et omfattende arbeid, som krever mye kunnskap. For å nå målene om utslippsreduksjon må vi gjøre store endringer raskt, i en tid hvor vår sektor også har mange andre utfordringer som skal håndteres, står det i rapporten. 

I rapporten kommer det frem at Norge og norsk helsesektor kanskje har verdens beste forutsetninger for å lykkes i et grønt skifte.  

Webinar og nyhetsbrev

Abonner på nytt eller oppdatert innhold