Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa enn andre

Foto: Mostphotos

Først publisert: 10.10.2023 Sist faglig oppdatert: 10.10.2023

I en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet svarer 54 prosent av helsepersonell at de planlegger å vaksinere seg mot influensa i år. Dette er en nedgang på seks prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi vet at en del pasienter som får influensa blir smittet av leger, sykepleiere, pleiemedhjelpere og andre som har pasientkontakt. I vår undersøkelse blant helsepersonell, oppgir stadig flere (60%) av dem som ikke ønsker å la seg vaksinere at det er fordi de mener immunforsvaret blir bedre av å gjennomgå sykdom. Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Derfor oppfordrer vi alle som jobber i helsesektoren til å ta årets influensavaksine, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Går feil vei

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen vaksinerte i helsetjenesten har økt jevnt siden 2015. Men nå snur utviklingen og pila peker feil vei. I fjor ble 50 prosent av helsepersonell vaksinert, mot 56 prosent året før.


– Vi har fortsatt et stykke igjen før vi når målet, og skal vi snu utviklingen igjen må vi gjøre mer. Mange er flinke allerede, mens andre har mye å gå på. Det må legges bedre til rette for vaksinasjon i helsetjenestene og det må informeres mer til de ansatte. Dette er et lederansvar. Vår klare oppfordring til landets ordførere, rådmenn, kommuneleger og øvrige ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten, er å tilby alle ansatte med pasientkontakt vaksine mot influensa, uavhengig av utdanningsnivå og tidspunkt for vakt, påpeker Guldvog.

I Helsedirektoratets undersøkelse blant helsepersonell, kommer blant annet følgende frem:

  • 54 prosent planlegger å vaksinere seg i år. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med i fjor (60%). Vi håper å kunne snu denne negative trenden gjennom sesongen. 
  • Blant dem som ikke planlegger å vaksinere seg kommende sesong, oppgir 24 prosent at de kan endre mening dersom de får tilbud når de har vakt/er på jobb. 
  • 21 prosent av dem som valgte å ikke vaksinere seg i fjor, oppgir at de lot være fordi de ikke fikk tilbud om det fra arbeidsgiver (en økning fra 14% året før). 
  • 25 prosent oppgir at de kan ombestemme seg og likevel la seg vaksinere kommende sesong dersom arbeidsgiver oppfordrer til å ta vaksinen. 
  • Faktisk er det hele 30 prosent av de som tok vaksine i fjor som oppgir at de gjorde det fordi arbeidsgiver oppfordret til det. 

– Vi leser dette som et tegn på at arbeidsgiverne i kommunene og sykehusene må fortsette å oppfordre til og legge stadig bedre til rette for vaksinering av sine ansatte, sier Guldvog.

Må få et reelt og godt vaksinetilbud 

Helsedirektoratet mener det er viktig å både oppfordre til og legge til rette for at flest mulig ansatte med pasientkontakt får et reelt og godt vaksinetilbud. Det er særlig viktig å tilrettelegge for ekstravakter, vikarer, helgevakter, nattevakter og andre som jobber i en turnus som gjør det krevende å ta imot tilbud fra arbeidsgiver på dagtid.


– Primærhelsetjenesten og yrkesgruppene med lavest utdanning har klart dårligst dekning. Her må lederne gjøre en bedre jobb for å få opp vaksinasjonsdekningen for influensa. Ledere i primærhelsetjenesten har også lavere dekning enn ledere i spesialisthelsetjenesten. Lederne bør gå foran i sine virksomheter og la seg vaksinere selv, samtidig som de oppfordrer og tilrettelegger for å få ansatte til å gjøre det samme, sier Bjørn Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold